Základní školy

1. stupeň

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Chemie

Bublinování

Pojďte s námi zažít experimenty! Vyrobíme si sloní zubní pastu, tančící bubliny nebo sopku chrlící lávu!
V programu „Bublinování“ se společně seznámíme s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život.

Rezervace

Předpoklad základní představy, co je to kyslík, k čemu jej potřebujeme.
Co je oxid uhličitý, kdy vzniká. K čemu je důležitý vodík. Co tvoří vodu, proč je pro nás životně důležitá. Co je to fotosyntéza.

Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život. Pomocí jednoduchých pokusů si ověří jejich přítomnost. Děti se prvně seznámí s malým dílkem chemie, vlastníma rukama si zkusí jednoduchý efektní pokus.

1. stupeň ZŠ, 3–6. třída, kapacita 12–15 dětí, délka 90 minut.

Program rozšiřuje znalosti z přírodovědy a předmětu Člověk a svět práce.
Koloběh prvků a vody v přírodě, fotosyntéza, dýchání člověka, ekologie (ochrana přírody, planety).

Přírodopis

Na křídlech ptáků

Jaké by to bylo mít křídla a vznášet se vysoko nad zemským povrchem? Napadlo vás, co ptáci potřebují k létání? Proč nelétá člověk? Společně poznáme tajemství létání u ptáků, uděláme pokusy s ptačím peřím a poznáme jeho strukturu pod mikroskopem. Nakonec se naučíme rozeznávat nejběžnější druhy ptáků podle hlasu.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Žák rozumí, proč ptáci mohou létat – dokážou vyjmenovat všechny součásti anatomie ptáků zapojených do létání, základě vlastního pozorování popíší stavbu ptačího peří.

1. – 5. třída, kapacita 14 dětí, délka 45–60 minut.

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.

Dinosauři, dávní obyvatelé Zeměkoule 1. až 5. třída

Společně se vydáme do dávné historie Zeměkoule. Představíme si, jak stará Zeměkoule je a prozkoumáme skutečné fosilie. Objevíme, jaké druhy dinosaurů žili a změříme, zda by se nám jeden z nich vešel do laboratoře. Porovnáme délku dinosauří stopy a kroky s délkou našich nohou a kroků. Vyzkoumáme, jak je možné, že mláďata dinosaurů dokázala přežít ve vajíčku.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Žák dokáže pojmenovat období výskytu dinosaurů a dokáže ho zařadit do historie Země, zná rozdíl mezi paleontologií a archeologií, dokáže rozlišovat základní druhy dinosaurů, ví, kdo jsou nástupci dinosaurů.

1. – 5. třída ZŠ, kapacita 14 žáků, délka 90 minut.

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

S kachničkou kolem světa

S koupacími kachničkami zažijete zábavu! Pojďme se společně s nimi vydat na cestu kolem světa. Jaká síla je dohnala z Tichého oceánu do Japonska, Skotska na Havaj nebo Aljašku? Ovlivňuje tato neviditelná síla i náš středozemský stát? Nejen na tyto otázky si odpovíme při tomto interaktivním programu.

Rezervace

Základní orientace na mapě.

Žák se seznámí s mořskými proudy povrchovými a hlubinnými, jejich závislost na slanosti, teplotě a tepelné kapacitě, vyvodí vliv mořských proudů a oceánů jako tepelných výměníků na globální počasí.

4. – 9. třída ZŠ, SŠ, kapacita 14 dětí, délka 90 minut.

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: mořské proudy, globální počasí, teplota, slanost, tepelná kapacita.

Atlas mraků 

Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme interaktivní hry a videa. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Rezervace

Nejsou potřeba žádné předpoklady. 

Děti se seznámí s různými druhy mraků a jejich rolí v přírodě. 

Žáci 1. a 2. třída ZŠ, kapacita 14 dětí, délka 90 min. 

Navazuje na školní vzdělávací programy, Náš svět. 

Grafika

Grafický design

V dílně grafického designu se společně seznámíme s grafickými technikami a počítačovou grafikou. Vyzkoušíme si pracovat s tabletem, např. v programech Adobe. Naučíme se základní postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSféře Automatických mlýnů.

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 1. stupně ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Ilustrace

V dílně grafického designu si vyzkoušíme různé formy ilustrace. Ve výtvarném projevu budeme moci úplatnit své myšlení a vlastní fantazie pomocí tužky, pastelek nebo grafických tabletů. V programu Adobe se seznámíme se základními postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSférě Automatických mlýnů.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 1. stupně ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Informatika, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Dřevo

Hrací kostky

“Kde je kostka?” Padá vám hrací kostka při deskových hrách často pod stůl? Není potřeba si zoufat. Vzdělávací program "Hrací kostka" je navržen tak, aby umožnil účastníkům rozvíjet své dovednosti v práci se dřevem a objevovat tak krásu a radost z této činnosti. Bez ohledu na vaši úroveň zkušeností vás program podpoří v cestě k tvorbě vlastních dřevěných výrobků.

Rezervace

Děti z domu znají, co je to hrací kostka a kde se používá.

Program žáky seznamuje s používaným materiálem, historií a podobou hracích kostek. Naučí je lepšímu prostorovému vnímání. Jedná se o výrobu hrací kostky, která se bude utvářet z obyčejného kusu dřeva, ze kterého si žáci postupně vyřezají krychli (je na žácích, jak velkou hrací kostku chtějí vyrobit).

Žáci se naučí pracovat s ruční lupínkovou pilou, pilníky, rašplí, brusným papírem, vypalovačkou a stojanovou vrtačkou, vše při dodržování bezpečnosti práce.
Získají lepší manuální zručnost, konkrétně budeme: řezat, rašplovat, pilovat, brousit, vypalovat vzory do dřeva a vyvrtávat otvory.
Celý proces bude prezentován zábavnou formou na vzorové kostce, kde se pod čísly bude schovávat postup práce.

Žáci budou házet kostkou, aby byly odkryté všechny postupy práce. Poté si postupy společně přečteme a seřadíme tak, jak budeme pracovat na výrobcích. V běžné výuce mají žáci jasně daný cíl práce. Zde si žáci mohou vytvořit svoji kostku podle vlastních představ.

1. stupeň ZŠ, žáci ve věku od 6 do 10 let, kapacita 12 dětí, délka 90 minut.

Historie ručních nástrojů, používaných již od pravěku.

Není tužka jako tužka

Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu z kterého vznikala tuha. Prozkoumáme tužku zkrátka do detailů ze všech stran. Pak jí použijeme abychom okreslily materiál a ten budeme obrábět tak až nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Rezervace

Bude upřesněno

Bude upřesněno

Žáci 3.- 5.třída, kapacita 12 dětí, délka 90 minut.

Bude upřesněno

Textil

Barevné tkaní

Ani pračlověk nechodil nahý. Nahlédneme pod pokličku výroby tkanin od pravěku po současnost, zjistíme z čeho na čem a jak tkanina vzniká a prakticky si vyzkoušíme být na chvíli tkalcem.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

Získat představu o tom, jak tkaniny vznikají a praktickými aktivitami si ji potvrdit.

1. stupeň ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost.

Fantastické rostliny

Zábavný workshop v textilní dílně mají na svědomí dvě Hanky, se kterými si představíme základy o textilu. Poznáme ho, osaháme a necháme se překvapit jeho kouzly, která možná neznají ani paní učitelky. Staneme se na chvíli tkalci i pletaři a ze Sféry si odneseme krásný výrobek! Navíc si zahrajeme na živý tkalcovský stav a vše společně mezi sebou probereme.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

Získat představu, jak textil vzniká a funguje, jak se s ním pracuje a aplikovat získané vědomosti při praktických aktivitách.

2.-5. třída ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost.

Sférické hřiště

Všechny barvy duhy

Na Sférickém hřišti to řídí skřítek s duhovou čepicí! Spolu s ním prozkoumáme "vědecké hřiště", prakticky si vyzkoušíme kladku, hydrauliku, podtlak, dynamo a další.  Zaměříme se na světlo a budeme se ptát na to, kde se berou barvy v duze, budeme hledat poklad a zahrajeme si prožitkovou hru.

Staneme se malými badateli, roztočíme Newtonovy kotouče a budeme sledovat skládání a rozklad barevného spektra světla.
Nakonec společně prožijeme Vědu na kouli, proletíme se Sluneční soustavou a navštívíme všechny její planety.

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti.

Děti vlastními slovy popíšou, jak vzniká duha. Pomocí prožitkové hry zažijí, pochopí lom světla, hydrauliku, podtlak, kladku, dynamo i sluneční soustavu. 

Žáci 1. a 2. třídy ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 min. 

Navazuje na předmět Náš svět. 

2. stupeň

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Fyzika

Temperament vody

Co to je teplota? Teplota je základní fyzikální veličina. Opravdu ji všichni známe?
Společně si představíme kalibrace teploměru prostřednictvím fázových přechodů vody – tak to skutečně udělal Celsius a tak je celsiova stupnice řešena.
Ukážeme si nejen vliv přídavku soli na teplotu tání a varu vody, ale i princip vlhkého teploměru nebo tepelný efekt světla.

Rezervace

Předpoklady pro úspěšnou realizaci: Žádné „školní“ znalosti potřeba nejsou. Jen schopnost pozorovat svět kolem sebe a zajímat se o něj. Vše by mělo být pochopitelné z výkladu lektora a jednotlivých experimentů a pracovních kroků.

Žáci prostřednictvím jednoduchých experimentů získají představu o teplotě jako základní stavové veličině hmoty.
Samostatně si okalibrují teploměr na celsiovu stupnici teploty a osvojí si tak vazbu celsiovy stupnice na skupenské formy čisté vody.
Žáci si experimentálně vyzkouší vliv vybraných chemických a fyzikálních efektů na teplotu vody a jejich skupenství mimo standardní stav.

Žáci 5. a vyšších ročníků, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Teplota je fyzikální veličina, o které se žáci učí v rámci fyziky v 6. ročníku.

Sluneční soustava — Vesmír v malíku

Pojďme společně projít jedním z největších dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru. Ukážeme si, jak je důležitá odvaha objevovat a chápat svět v souvislostech. Bez přímého měření, ale pomocí základní geometrie se naučíme určovat vzdálenosti i velikost velmi vzdálených objektů. Prakticky si vyzkoušíme i funkci základních geometrických optických těles.

Rezervace

 • Zeměpis — základní představa, co je Sluneční soustava a jakými tělesy je tvořena;
 • Matematika — geometrie kruhu a trojúhelníku, úhel;
 • Fyzika — nepovinné — teoretické základy optiky — procvičí si prakticky.
 • Žáci si myšlenkově projdou jedním z největších lidských dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru;
 • Na konkrétním příkladu rozměrů prvků Sluneční soustavy vyzkouší využití základní geometrie trojúhelníku a kruhu pro určování velkých vzdáleností a rozměrů vzdálených předmětů;
 • Žáci si prakticky vyzkouší funkci a princip základních optických těles.

Od 7. ročníku ZŠ, lze přizpůsobit náročnost pro vyšší ročníky, kapacita 16 žáků, délka 90 minut.

 • Matematika — geometrie a trigonometrie;
 • Fyzika — optika;
 • Zeměpis — velikost a vzdálenost těles Sluneční soustavy.

Vidět teplo – termokamera v akci

Objevujeme tajemství energie a tepla! V našem programu se ponoříme do fascinujícího světa vnitřní energie, tepelné vodivosti a přeměn skupenství. Budeme zkoumat výkon a energetické zdroje a naučíme se používat termokameru, abychom viděli věci, které jsou jinak těžko pozorovatelné. Připravte se na to, že si sami ověříte fyzikální zákony, které ovlivňují náš každodenní život, a že zažijete fyzikální pozorování na vlastní kůži.

Rezervace

Žáci mají alespoň základní představu o teple a teplotě, zvládnou změřit teplotu teploměrem.

 • Program navazuje na téma energie a tepla, které prohlubuje a rozšiřuje;
 • Konkrétně se jedná o vnitřní energii, přestup tepla, tepelnou vodivost, přeměny skupenství, výkon a energetické zdroje;
 • Žáci se seznámí s termokamerou za účelem zviditelnění či zvýraznění jinak těžko pozorovatelných jevů nebo pocitových stavů. Sami, na sobě a dalších materiálech, si ověří a zažijí fyzikální zákonitosti, které se vyskytují v běžné praxi.

2. stupeň ZŠ, ideálně 8. a 9. třída a odpovídající stupně víceletých gymnázií, kapacita 15 žáků.

Použití pořízených snímků pro názorné vysvětlení fyzikálních fenoménů, se kterými se žáci potkají v běžném životě.

Chemie

Světélkující krystaly

Chemie je zábavná! Slyšeli jste někdy o fluorescenci? Máme pro vás připravený program s názvem „Světélkující krystaly“, kde budeme řešit v rámci laboratorní úlohy „Rekrystalizace kyseliny salicylové“. Přiblížíme si nejen jev fluorescence, ale i vyzkoušíme základní laboratorní techniky, jako je vážení, odměřování kapalin, příprava roztoků, krystalizace z vody nebo filtrace za sníženého tlaku (práce s vodní vývěvou). Cílem programu je získání praktických znalostí a dovedností, které žákům umožní lépe pochopit a orientovat se v teorii, která je vyučována ZŠ a gymnáziích.

Rezervace

Co jsou pevné látky, rozpouštědlo, vědomí o rozpustnosti/nerozpustnosti pevných látek. Co je roztok a suspenze, změna skupenství. Mírná manuální zručnost – práce s ohněm, práce se sklem.

 • Žáci se naučí aplikovat své teoretické znalosti v praxi;
 • Dále si vyzkouší základní laboratorní techniky – krystalizaci z vody (v laboratorních podmínkách; rušená krystalizace), filtraci za sníženého tlaku (práce s vodní vývěvou), vážení, odměřování kapalin pomocí odměrného válce (může být rozšířeno o pipetování - pro 9. třídu a o filtraci horkého roztoku za normálního tlaku); měření bodu tání, utajený var, nasycený a přesycený roztok, čistota látek, promývání, práce s ohněm, příp. plynovou kartuš;
 • Zjistí, co je fluorescence, salix, acylpyrin;
 • Žáci se naučí orientovat v laboratoři (správně poznají jednotlivé laboratorní sklo a pomůcky);
 • Žáci získají praktické znalosti a dovednosti a pobaví se.

Žáci 8. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (je třeba, aby už měly předmět chemie ve škole), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Chemie – laboratorní techniky; fyzikální jevy.

Přirodopis

Barvy přírody – expedice do Amazonie

Ponořte se s námi do tajů barevného světa živé i neživé přírody! Jako účastníci vědecké expedice do Amazonie budeme studovat rozličné exotické přírodniny, prozkoumáme podstatu barevnosti ptáků, hmyzu, rostlin i nerostů, objevíme, k čemu všemu zbarvení rostlinám a živočichům slouží, přijmeme šamanskou lektvarovou výzvu a podíváme se na svět očima jiných organismů.

Rezervace

Znalost úplných základů optiky (např. co je lom a odraz světla, jak vzniká duha) je výhodou.

 • Žák na základě vlastního zkoumání a pozorování rozumí podstatě vzniku barvy v živé přírodě, chápe rozdíl mezi pigmentovým a strukturálním zbarvením a umí je na nejrůznějších přírodninách odlišit;
 • Zná některé základní rostlinné pigmenty, ví, kde jsou v rostlině uloženy, umí je odlišit pomocí jednoduchého analytického testu (změny pH);
 • Žák rozumí základní podstatě barevného vidění člověka i jiných organismů.

2. stupeň ZŠ, kapacita 16 žáků, délka 90 minut.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Klíčová slova: barva, zbarvení, peří, chlorofyl, plastidy, spektrum, ptáci, hmyz, nerosty, rostliny, vidění.

Na křídlech ptáků

Jaké by to bylo mít křídla a vznášet se vysoko nad zemským povrchem? Napadlo vás, co ptáci potřebují k létání? Proč nelétá člověk? Společně poznáme tajemství létání u ptáků, uděláme pokusy s ptačím peřím a poznáme jeho strukturu pod mikroskopem. Nakonec se naučíme rozeznávat nejběžnější druhy ptáků podle hlasu.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

Žáci chápou důvod, proč ptáci mohou létat – dokážou vyjmenovat všechny součásti anatomie ptáků zapojených do létání, základě vlastního pozorování popíší stavbu peří u ptáků a rozeznají druhy peří včetně jejich funkce, porovnáním stavby těla člověka a stavby těla ptáka dokáží vyjmenovat důvody, proč lidé nemohou létat.

5. až 9. třída ZŠ,  kapacita 14 žáků, délka 90 minut.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: peří, pneumatizované kosti.

Dinosauři, dávní obyvatelé Zeměkoule

Vydejme se do druhohorního světa plného prapodivných tvorů. Společně budeme objevovat, jak tito tvorové vypadali a jak žili, čím se živili a jak se rozmnožovali. Vyzkoušíme si chůzi v dinosauřích stopách a zjistíme, zda se s některými dinosaury můžeme potkat i dnes. Společně vytvoříme dinosauří hnízdo a zjistíme, jakými byli rodiči.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Žák dokáže pojmenovat období výskytu dinosaurů;
 • Dokáže ho zařadit do historie Země a zná rozdíl mezi paleontologií a archeologií;
 • Dokáže rozlišovat základní druhy dinosaurů, ví, kdo jsou nástupci dinosaurů.

3. až 9. třída ZŠ, SŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

Grafika

Ilustrace

V dílně grafického designu si vyzkoušíme různé formy ilustrace. Ve svém výtvarném projevu budeme moci úplatnit své myšlení a vlastní fantazie pomocí tužky, pastelek, tisku z výšky nebo grafických tabletů. V programu Adobe se seznámíme se základními postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSférě Automatických mlýnů.

Lekce trvá 90 minut.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností

2. stupeň ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Grafický design

V dílně grafického designu se seznámíme s grafickými technikami a počítačovou grafikou. Dozvíme se, co to je grafický design a jaké jsou jeho přesahy do jiných oborů.
Vyzkoušíme si pracovat s tabletem, např. v programech Adobe. Naučíme se základní postupy práce s nástroji, ale hlavně v sobě objevíme tvůrčí svobodu ve speciální atmoSféře Automatických mlýnů.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností

2. stupeň, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Dřevo

Poličky a police

Což si tak “na vlastní ruce” vyzkoušet  práci se dřevem a dozvědět se více o tomto tradičním řemesle? No jasně, u nás ve sférické dílně dřeva budete mít možnost se ponořit do světa dřeva, učit se základní řemeslné dovednosti a vytvořit si vlastní dřevěné projekty.

Rezervace

Děti vědí, jak vypadá police či polička a k čemu slouží.

 • Naučit žáky výrobě poličky či police, z překližovaného materiálu. Poučit je o druzích, využití a historii polic v nábytkářství. Získají znalosti o tom, jak jsou police upevněné ke zdi a dovedou vysvětlit, jak se upevní jimi vyrobené police;
 • Žáci se naučí pracovat na dvou různých strojích na pásové pile a dlabačce;
 • Získají nové znalosti o využívaných materiálech a povrchových úpravách. Konkrétně se naučí tyto dovednosti: krátit materiál na pásové pile, dlabat otvory na dlabačce, brousit, mořit, lakovat, dlabat dlátem, šroubovat vruty a řezat;
 • Žákům bude program představen krátkou prezentací, kde si povíme o celém procesu výroby poliček, vše bude podloženo fyzickými ukázkami, které si děti prohlédnou;
  Program rozšíří obzory o nábytkářské výrobě, kolíkových spojích, překližkách, povrchových úpravách a proč se vůbec používají. Tyto znalosti při klasické výuce nezískají.

2. stupeň, od 10 do 15 let, kapacita 12 dětí, délka 90 minut.

Návaznost v dějinách, skříně, sekretáře a kredence využívané v historii, ale i v současnosti. Mechanické namáhání (polic) ve fyzice.

Není tužka jako tužka

Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu z kterého vznikala tuha. Prozkoumáme tužku zkrátka do detailů ze všech stran. Pak jí použijeme abychom okreslily materiál a ten budeme obrábět tak až nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Rezervace

 Žáci umí používat tužku a vědí, jak vypadá.

Tvorba stojánku na tužky a poznávání výroby tužky.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 12 dětí, délka 90 minut.

Využití grafitu, poznání pastelových barev a zpracovávání dřeva. 

Kov

Základní konstrukční materiály

Vítejte ve sférické dílně Kovu, kde se dozvíte, jaké existují základní konstrukční materiály. Na trhu se vyskytuje tolik variant, se kterými se potkáváme v běžném životě i ve výrobní praxi. Společně podnikneme měření pevnosti různých materiálů. Budeme odhadovat a poté počítat, co daný vzorek unese a poznávat, s čím pracujeme a jaké to má vlastnosti.

Rezervace

Základní znalosti matematiky, fyziky a chemie – úvodní výklad bude přizpůsoben jejich (předpokládaným) znalostem.
Výhodou je, pokud si před účastí zopakují rozdělení materiálů na kovy, plasty, keramiku a jejich základní vlastnosti.

 • Žáci se dozví rozdělení konstrukčních materiálů, jejich základní skupinové vlastnosti, použití pro různé výrobky. Jejich výhody, ale i nevýhody;
 • Bude podána i základní informace o vlastnostech materiálů z hlediska vlivu na životní prostředí;
 • Při programu si budou moci prohlédnout různé materiály a v krátké hře se budou snažit rozlišit jednotlivé materiály podle různých vlastností.

2. stupeň ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Ve fyzice a chemii se budou moci vyučující odvolávat na praktické zkušenosti a ty podlé podloží teoretickým výkladem.

Hlavu si lámu v hlavolamu

Naše mise je jasná: Chceme, aby žáci měli nejen povědomí o základních kovech, jako je měď, mosaz, ocel, stříbro a zlato, ale také aby je dokázali rozeznat podle jejich barvy, poznat jejich základní vlastnosti a porozumět různým způsobům jejich využití v našem každodenním životě. A co je tím, co náš program dělá opravdu jedinečným?

Zážitek! Žáci se mohou těšit na dobrodružství, které je zavede do světa vědy a techniky, ať už budou vyrábět vlastní kovové výrobky, řešit hlavolamy nebo objevovat, jak kujné a tažné kovy mohou být způsobem upravovány. 

Rezervace

Žádné speciální požadavky, jen se na nás těšit.

 • Zkušenosti při výrobě hlavolamu;
 • Vyzkoušejí si svoji manuální zručnost, kreativitu, logické a technické uvažování (zapojují se obě 
  hemisféry mozku);
 • Při výrobě hlavolamu se děti musí soustředit a vynaložit jistou dávku trpělivosti a 
  odhodlání;
 • Pojmenují a poznají několik základních materiálů vhodných na výrobu daného předmětu…ocel, měď, 
  mosaz;
 • Sami si vyzkoušejí jejich vlastnosti při stříhání, ohýbání, kování a pájení;
 • Seznámí se v praxi s nářadím potřebným na výrobu daného předmětu;
 • Děti jistě potěší, až si vlastnoručně vyrobený hlavolam odnesou sebou domů;
 • Hlavolam lze použít například jako originální dárek. 

Žáci 2. stupně ZŠ 6-9. třída

Kapacita 16 dětí, délka 90 min. 

Logické a technické myšlení zábavnou formou a 
propojování s manuální zručností.

Jistá dávka trpělivosti a soustředění, překonávání neúspěchu a dokončení úkolu je v dnešní 
uspěchané době velmi důležité.

Textil
IT / VR

Roboti ve Sféře

"Roboti ve Sféře I" nabízí studentům od 6. třídy ZŠ možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také praktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Rezervace

 

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.
 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci;
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti od 6. třídy ZŠ 

Maximální kapacita učebny: 15 míst

Pracovní útvar: Zadání úkolů pro skupinky po trojicích (popř. dvojicích) a pro jednotlivce.

 • Zařazení výukového programu:
 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika 
 • Vzdělávací obor: Informatika 
 • Tematický celek: Programování
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování 
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

(Sebe)Vědomě kyberprostorem

Workshop "(Sebe)Vědomě kyberprostorem" je určen pro žáky druhého stupně základních škol a zaměřuje se na důležitou dovednost - bezpečné a uvědomělé chování online. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak chránit svou online identitu, jak rozpoznat rizika, fake news a deepfake videa a fotografie na internetu a jak se chovat eticky v digitálním prostředí. V praxi se seznámíme s nástroji pro zabezpečení svých online účtů a budeme diskutovat o důležitosti zachování soukromí online. Tento workshop pomůže vyvinout kritické myšlení a dovednosti potřebné k bezpečnému a vědomému chování na internetu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Cílem tohoto workshopu je zvýšení povědomí účastníků o bezpečnosti online prostředí a rizicích spojených s používáním internetu;
 • Účastníci budou lépe rozumět nejen tomu, jak pracovat s daty, které z internetu čerpají, ale i jak vědomě kontrolovat jaká data do online prostoru sami vypouštějí a co se s nimi dále děje;
 • Workshop jim také pomůže rozvíjet dovednosti pro identifikaci a ochranu proti kybernetickým hrozbám, včetně ochrany osobních údajů;
 • Budou mít prostor diskutovat zásady etického chování online a povědomí o důsledcích jejich online aktivit;
 • Workshop poskytne praktické nástroje a tipy pro bezpečné chování na sociálních sítích, e-mailu a při online komunikaci;
 • Účastníci lépe porozumí kyberprostoru a tomu, jak se mohou aktivně podílet na tvorbě bezpečné a etické online komunitě.

Žáci 6. - 9. tříd ZŠ, kapacita 13, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Kyberbezpečnost; Etika online.

AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence

Workshopové setkání "AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence" je navrženo speciálně pro žáky druhého stupně základních škol a umožní účastníkům poznat svět umělé inteligence z praktického hlediska. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak AI funguje a jaké jsou její aktuální možnosti a omezení. Praktickými demonstracemi a cvičeními budeme sami experimentovat s AI aplikacemi a zjistíme, kde má AI své síly a kde narazíme na limity. Tímto způsobem žákům umožníme hlubší porozumění této technologie, která hraje stále významnější roli ve světě kolem nás.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop je pro studenty skvělou příležitostí, aby se dozvěděly více o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život. Během tohoto workshopu se účastníci dozví, jak AI funguje, co všechno dokáže a také, kde jsou její omezení. Praktické ukázky a příklady jim pomohou lépe porozumět této technologii a zvýší jejich povědomí o jejím využití. Tento workshop podnítí zvídavost a zájem o svět AI a jeho vliv na naši společnost. Cílem workshopu je také poukázat na důležité etické, bezpečnostní a právní otázky, které se v současné době hlasitě ozývají ze všech koutů světa.

Žáci 2. stupně základních škol 6. - 9. třída, kapacita 13, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě; Využití nových technologií nejen ve vzdělávání; Umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Cesta do virtuálního světa: Objevujeme virtuální realitu

Tento workshop o virtuální realitě žákům nabízí fascinující zážitek a učení v několika fázích. Na začátku se žáci účastní interaktivního kvízu, který slouží k otevření diskuze o virtuální realitě. Teoretická část zahrnuje historický přehled a ukázky využití VR v praxi. V praktické části si ve skupinách sami vytvoříme virtuální svět a ZOO, což zahrnuje skupinovou i individuální práci.  Pracujeme v aplikaci CoSpaceEdu a své návrhy skupina uvidí ve VR Headsetu. Každý student si samostatně vytvoří svou vlastní zoologickou zahradu, kterou poté pomocí VR Headsetu navštíví. Workshop zakončuje diskuse o přínosu virtuální reality a nabízí prostor pro dotazy a zpětnou vazbu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop dětem poskytne základní povědomí o virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktická ukázka tvorby ve VR by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v této nové digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 13, délka 90 min.

 • Informační technologie;
 • Virtuální realita inspiruje k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro její tvorbu – např. základy programování;
 • Inspirace pro využití VR ve výuce – žáci mohou podniknout virtuální exkurze, zkoumat objekty, vyzkoušet si simulace, tvořit prezentace pro své spolužáky, apod.;
 • Používání a tvorba virtuální reality podporuje kreativitu, kritické myšlení a týmovou spolupráci;
 • Zvyšuje úroveň digitálních dovedností a nabízí nespočet příležitostí k efektivnímu využití nových technologií nejen ve vzdělávání.   

Objevujeme nové technologie: Interaktivní cesta do digitálního světa

Tento workshop poskytne účastníkům fascinující pohled do světa nových technologií. Během této interaktivní cesty se seznámíme s tématy jako virtuální realita, umělá inteligence, robotika a internet of things. Vyzkoušíme si virtuální realitu, pochopíme základy programování robotů a budeme diskutovat o etických otázkách spojených s rozvojem nových technologií a jejich zapojení do běžného života. Tento workshop nabízí mladým jedincům inspiraci a náhled do digitálního světa, který bude hrát stále důležitější roli v jejich každodenním životě.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento interaktivní workshop pomůže studentům lépe pochopit a ocenit nové technologie a jejich význam v dnešním světě. Zároveň poskytne základní povědomí o umělé inteligenci, robotice a virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktické ukázky by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 13, délka 90 min.

 • Informační technologie; 
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Virtuální realita, robotika, umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Virtuální Vánoce: Objevujeme virtuální realitu

Tento workshop o virtuální realitě žákům nabízí fascinující zážitek a učení v několika fázích. Na začátku se účastní interaktivního kvízu, který slouží k otevření diskuze o virtuální realitě. Teoretická část zahrnuje historický přehled a ukázky využití VR v praxi. V praktické části si sami vytvoříme vánoční virtuální scénu. Pracujeme v aplikaci CoSpaceEdu a své návrhy skupina uvidí ve VR Headsetu. Workshop zakončuje diskuse o přínosu virtuální reality a nabízí prostor pro dotazy a zpětnou vazbu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop žákům poskytne základní povědomí o virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktická ukázka tvorby ve VR by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v této nové digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Žáci 2. stupně základních škol 6. - 9. třída, kapacita 13, délka 90 min. 

 • Informační technologie;
 • Virtuální realita inspiruje k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro její tvorbu – např. základy programování; Inspirace pro využití VR ve výuce – děti mohou podniknout virtuální exkurze, zkoumat objekty, vyzkoušet si simulace, tvořit prezentace pro své spolužáky, apod.;
 • Používání a tvorba virtuální reality podporuje kreativitu, kritické myšlení a týmovou spolupráci;
 • Zvyšuje úroveň digitálních dovedností a nabízí nespočet příležitostí k efektivnímu využití nových technologií nejen ve vzdělávání.