Základní školy

1. stupeň

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Kreativní učení

Svět dinosaurů aneb strategie přežití

Jak vypadala krajina v éře dinosaurů, a jak se jim v ní žilo? V našem komponovaném dopoledním programu pro celou třídu, připraveném ve spolupráci učebny biologie, grafiky a textilu, se věnujeme vytváření prvních představ o evoluci a biologii adaptace. Rozvíjíme kreativní učení, teamovou spolupráci, fantazii, rukodělnou zručnost a jemnou motoriku. Využíváme nejen moderní technologie, ale také vracíme děti k práci s texturami a přírodními materiály. 

Projekt „SFÉRA učí kreativně“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR. 

Rezervace

Žádné speciální požadavky nejsou.

Budeme pracovat s fosiliemi, mikroskopy, a ke svému zkoumání použijeme také provázek a vaječné skořápky. Naši vědeckou laboratoř následně proměníme v kreativní studio a vytvoříme stylizovanou druhohorní krajinu. Připravíme si tak autentickou scénu pro nástup hlavních aktérů, dinosaurů. Ty vyrobíme z textilních materiálů a do své tvorby promítneme poznatky o jejich anatomii i struktuře. Celou závěrečnou scénu digitálně nasnímáme, a kromě originálního záznamu si ze Sféry odneseme i vlastnoručně vyrobené artefakty. Program je financování z NPO.

První stupeň ZŠ, 1–5. třída, kapacita 30 žáků (celá třída – nedělí se!)

Termíny 2024:

14.2., 28.2., 20.3., 27.3., 3.4., 15.4., 17.4., 22.4., 24.4.,29.4, 6.5, 13.5, 15.5.,20.5, 22.5, 27.5, 29.5, 3.6., 5.6., 10.6, 12.6.,17.6, 19.6, 24.6, 26.6. 

Čas: 8.30 – 12.00 (8.30 - 10.00, přestávka, 10.30 - 12.00) 

Návaznost na program Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, 
Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

Chemie

Bublinování

Pojďte s námi zažít experimenty! Vyrobíme si sloní zubní pastu, tančící bubliny nebo sopku chrlící lávu!
V programu „Bublinování“ se společně seznámíme s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život.

Rezervace

Předpoklad základní představy, co je to kyslík, k čemu jej potřebujeme.
Co je oxid uhličitý, kdy vzniká. K čemu je důležitý vodík. Co tvoří vodu, proč je pro nás životně důležitá. Co je to fotosyntéza.

Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život. Pomocí jednoduchých pokusů si ověří jejich přítomnost. Děti se prvně seznámí s malým dílkem chemie, vlastníma rukama si zkusí jednoduchý efektní pokus.

1. stupeň ZŠ, 3–6. třída, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Program rozšiřuje znalosti z přírodovědy a předmětu Člověk a svět práce.
Koloběh prvků a vody v přírodě, fotosyntéza, dýchání člověka, ekologie (ochrana přírody, planety).

Přírodopis

Na křídlech ptáků

Jaké by bylo mít křídla a vznášet se vysoko nad zemským povrchem? Napadlo vás, co ptáci potřebují k létání? Proč nelétá člověk? Společně odhalíme tajemství létání ptáků. Vlastnosti a strukturu peří prozkoumáme při pokusech a pod mikroskopem. Nakonec se naučíme rozeznávat běžné druhy ptáků podle hlasu. Program vyvrcholí v našem zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli.

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace

 

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žáci dokáží na základě vlastního pozorování popsat stavbu ptačího peří a vyjmenovat důvody, proč ptáci létají.

ZŠ 1. – 5. třída, délka 90 min

Kapacita 15 dětí

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: křídla, peří, létání

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Mořské proudy aneb s kachničkou kolem světa

S koupacími kachničkami se dá zažít zábava, ale zároveň sehrály zásadní roli při objevování mořských proudů. Jaká síla dohnala tyto plastové hračky z Tichého oceánu do Japonska, Skotska, na Havaj nebo Aljašku? Za pomoci experimentů odhalíme zákonitosti v proudění mořské vody a zjistíme, zda tato neviditelná síla ovlivňuje i náš vnitrozemský stát. Odhalíme enviromentální důsledky změny a síly mořských proudů. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli/ Science on a Sphere. 

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace

 

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žák dokáže na základě vlastních experimentů popsat podmínky pro proudění mořských proudů povrchových i hlubinných. Dokáže vyjmenovat působení mořských proudů na globální počasí.

ZŠ 3. – 5. třída, délka 90 min
Kapacita 15 dětí

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mořské proudy, termohalinní výměník, klimatická změna

EVVO, polytechnické vzdělávání, Věda na kouli

Atlas mraků 

Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a zjistíme, jaký je jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme i interaktivní hry. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné

Rezervace

Nejsou potřeba žádné předpoklady. 

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Děti rozeznají různé druhy mraků a dovedou pojmenovat roli mraků v přírodě.

ZŠ 1.  a 2. třída, kapacita 15 dětí, délka 90 min. 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mraky, velký koloběh vody, polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli.

Není mech, jako mech

Program seznámí žáky s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Mají mechy v naši přírodě opravdu nezastupitelnou roli? Jaký je jejich ekologický význam? Během programu zapojíme lupy i mikroskopy a za pomocí experimentů se seznámíme s vlastnostmi rašeliníku. Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace


Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence

Žáci umí rozeznat druhy mechů a pojmenují stavbu jejich těla. Za pomoci experimentů umí vyvodit klíčové poznatky o rašeliníku a znají ekologický význam mechů v naší přírodě. 

ZŠ 1. – 5. třída, kapacita 15 dětí, délka 90 min

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém

Polytechnické vzdělávání, EVVO

Grafika

Obálka časopisu ve Photoshopu

Grafický design je všude kolem nás a setkáváme se s ním každý den. Jak ale všechno grafické vzniká? Přijďte si vyzkoušet práci s Photoshopem - nejrozšířenějším grafickým programem na světě a staň se pro jednou pánem své reality. Během programu si upravíš svoji fotku a vytvoříš obálku časopisu podle vlastní fantazie!

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 1. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Concept art a ilustrace

Concept art je základní stavební kámen kreativního průmyslu - skrze něj si filmaři a vývojáři videoher předávají myšlenky, ať už se jedná o tvorbu kostýmu, nebo vizualizaci celého světa. Během lekce se dozvíš, jak concept art vzniká, jakými triky si můžeme usnadnit jeho tvorbu a vyzkoušíš si kreslení na špičkových grafických tabletech. A zjistíš, že concept artist může být opravdu kdokoliv.

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 1. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Svět rodových erbů

Dnes má každý své vlastní logo. Jak to ale bylo dříve? Vrhněte se na chvíli na výlet do historie a staňte se šlechtici s vlastními erby! Jaký je rozdíl mezi heraldickou barvou a kovem? Co je to figura, klenot a štítonoš? Proč mají Pardubice v erbu polovinu koně? A je český lev doopravdy lev? Poznejte jednu z nejstarších grafických věd, vraťte se na chvíli do středověku a vytvořte si vlastní erb!

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 1. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Písma a písmenka

Často přehlíženým prvkem grafického designu jsou písma. Proč se fontu Comic Sans lidé smějí, i když by nemuseli? A co mají společného programátoři s psacími stroji? Společně objevíme „jazyk“ fontů a vytvoříme si digitální font založený na vlastním rukopisu!

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 1. stupně ZŠ(od 2. třídy), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy, historie písma, typografie i český jazyk.

Ilustrace a příběhy

Připomeňme si známé české ilustrátory, kteří pracovali na našich oblíbených večerníčcích nebo knihách. Díky jejich rukopisu se nám vryly do paměti takové postavičky jako je Maxipes Fík nebo Mach a Šebestová. Koho uspávali svatojánští broučci a jejich dramatické příběhy s lucerničkami, ten ví, že svítit se musí i v noci.

Program zahrnuje i ukázky současných autorů, kteří se věnují ilustraci a pomáhají tím kultivovat vizuální prostředí plné příběhů, magie, pohádek, obrazotvornosti.

Pomocí pohádkových příběhů se děti, mládežníci a dospělí můžou podívat na svět očima fiktivních (nebo reálných?) bytostí a inspirovat se jimi...

Účastníci programu si pak mohou zkusit vytvořit svůj příběh pomocí digitální ilustrace.

 

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 1. stupně ZŠ (od 2. třídy), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta A

Děti budou seznámeni s principem otisku, budou klást na papír lepit různé materiály, natírat je tiskařskou (vodou ředitelnou) barvou a otiskovat ve více variantách. Volitelně budou moci vzniklé obrazy dokreslovat, či jinak dotvářet. Program je vhodné realizovat ve třech pracovních hodinách. PRŮBĚH HODINY: Žáci budou v úvodu seznámeni s prací Vladimíra Boudníka, prostřednictvím reprodukcí.  U jednotlivých obrazů budou mít za úkol popisovat své pocity a asociace, které v nich daný obraz vyvolává. Budeme se také vztahovat k inspiraci skvrnou, hledání tvarů a věcí v abstraktních strukturách. Následně jim bude dán k dispozici materiál, který budou nanášet a lepit na papíry A2. Ty budou otiskovány. Obrazy mohou mít abstraktní charakter, nebo něco konkrétního reprezentovat. Žákům bude ponechána volnost a variabilita, jak díla dokončovat (úpravy formátu, dokreslování, skládání apod.). Na konci lekce bude z prací tvořena malá výstava, kde žáci budou moci komentovat své vlastní práce, i navzájem.

Získané kompetence: Žákům se rozšiřují komunikační dovednosti, jsou seznámeni s principem abstrakce a volných asociací, získávají manuální dovednosti lepením a stříháním, jsou seznámeni s principem otisku a náhody.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 1.stupně ZŠ(od 2. třídy), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta B

Program bude zaměřen na získání základních dovedností v programu Adobe Illustrator a kreativní hru s mediálním překladem (přenos mezi digitálním a fyzickým prostředím). Výchozím médiem je opět strukturální grafika (otiskování různých materiálů, drobných objektů a struktur na papír pomocí tiskařské barvy). Žáci následně své výtvory budou fotit – nejlépe na Ipady, případně jinou dostupnou techniku. Fotografie budou následně vloženy do programu Adobe Illustrator jako podkladová vrstva, která má byt následně v programu dotvořena. Žákům jsou představeny základní dostupné možnosti: dokreslení nástrojem štětec, vektorizace a deformování tvaru, přidávání geometrických objektů apod. Žáci se sami rozhodují, jakým směrem dílo vedou. Až bude práce podle nich hotová, vytiskne se a položí se vedle původního tisku. Diskuse se mimo jiné zaměřuje na porovnání fyzické a digitální grafiky, na roli náhody při překladu z jednoho média do druhého a tvůrčí svobodu, která je těmito postupy získána.

Základní dovednosti v programech Adobe se žákům budou hodit, protože práce s těmito, nebo podobnými programy, je již běžnou součástí školních předmětů. Obecně děti skrze popsaná cvičení získávají sebedůvěru a prostor k tvůrčímu vyjádření. Cílem je propojit konkrétní technologické a řemeslné dovednosti (tisk z výšky, ovládání grafických editorů) s tvůrčí hrou a svobodou.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 1.stupně ZŠ(od 2. třídy), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Dřevo

Hrací kostky

“Kde je kostka?” Padá vám hrací kostka při deskových hrách často pod stůl? Není potřeba si zoufat. Vzdělávací program "Hrací kostka" je navržen tak, aby umožnil účastníkům rozvíjet své dovednosti v práci se dřevem a objevovat tak krásu a radost z této činnosti. Bez ohledu na vaši úroveň zkušeností vás program podpoří v cestě k tvorbě vlastních dřevěných výrobků.

Rezervace

Děti z domu znají, co je to hrací kostka a kde se používá.

Program žáky seznamuje s používaným materiálem, historií a podobou hracích kostek. Naučí je lepšímu prostorovému vnímání. Jedná se o výrobu hrací kostky, která se bude utvářet z obyčejného kusu dřeva, ze kterého si žáci postupně vyřezají krychli a utvoří svojí hrací kostku. Žáci se naučí pracovat s pilou ocaskou, pilníky, brusným papírem a vypalovačkou. Získají lepší manuální zručnost, konkrétně budeme: řezat, pilovat, brousit a vypalovat vzory do dřeva. Závěrem si vyzkoušíme, jaké nám na kostce padají čísla.

 

 

 1. stupeň ZŠ, žáci ve věku od 6 do 10 let, kapacita 14 dětí, délka 90 minut.

Historie ručních nástrojů, používaných již od pravěku.

Není tužka jako tužka

Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu, ze kterého vznikala tuha. Zkrátka prozkoumáme tužku do detailů ze všech stran. Pak jí použijeme, abychom okreslily materiál a budeme obrábět tak, až nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Rezervace

Zde nejsou žádné specifické předpoklady.

V dílně dřeva s lektorkou Anetou seznámíme žáky s výrobou tužky - od surového materiálu až po finální naostření. Žáci si vyrobí vlastní stojánek na tužky, který bude sám o osobě vypadat jako velká tužka. Během výuky se naučí pracovat se svěrkami, pilkou ocasko, rašplemi, pilníky a brusnými papíry. Při tvoření zjistí, jak se používá stojanová vrtačka a dovedou s ní manipulovat tak, aby si správně vyvrtali všechny otvory ve stojáncích.  

Program seznámí žáky o historii tužky, jejím zpracování a naučí je pracovat s materiálem tak, aby si dokázali sami vytvořit svůj originální stojánek na tužky. Program bude žákům představován pomocí prezentace a ukázkových videí, ale také přímou ukázkou práce s nářadím. Na závěr si žáci odnáší, svůj vlastnoručně vyrobený stojánek na tužky.

Žáci 3.- 5.třída, kapacita 14 dětí, délka 90 minut.

 

Na tento program je možné navázat, ve výtvarné výchově, kresbou na papír s ukázkou stínování pomocí úhlů a grafitu. Případně v hodinách chemie a pokusy s grafitem.

Textil

Barevné tkaní

Z čeho si lidé v minulosti vyráběli šaty? Z čeho získávali základní suroviny a jaké postupy se ani po staletích nepřestaly používat? Ukážeme si, jak vypadá vlna, bavlna, nebo co se dá vyrobit z vláken kopřivy. Seznámíme se s principem tkaní a sami si ho na rámečcích vyzkoušíme. Procvičíme si řemeslnou zručnost při práci s vlnou a každý si odnese malý výrobek. 
Workshop je více zaměřený na rukodělné aktivity, procvičení jemné motoriky a trpělivosti. Uvítáme aktivní podporu pedagoga. 

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

Získat představu o základech výroby textilu v historii, získávání základních surovin z přírody, jejich zpracování a základním principu tkaní. 

Praktickými aktivitami si představu o výrobě tkaniny a zpracování vlny potvrdit.  

1. stupeň ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost.

Fantastické rostliny

Workshop, který zábavným způsobem představí dětem základy o textilu. Poznáme ho, osaháme a necháme se překvapit jeho kouzly, která možná neznají ani paní učitelky. Staneme se na chvíli tkalci i pletaři, jehlou a nití vytvoříme pár fantastických rostlin. 

Program je více zaměřený na nové poznatky, rukodělné aktivity mají názorný charakter a rychleji se střídají, nejsou zaměřené na tvorbu výrobku. Přesto si každá třída odnese malé kolektivní dílo.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

 • Seznámit se se základními znalostmi textilu a jeho výroby a pochopit z čeho a jak vzniká;
 • Podívat se na látku novýma očima a hlouběji se zamyslet nad její rolí v každodenním životě;
 • Praktickými aktivitami si nové poznatky potvrdit. 

2.-5. třída ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost.

Sférické hřiště

Výprava za duhou

Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd.

V řízené části se zaměříme na přírodu a budeme hledat odpověď na otázku: "Kde se berou barvy v duze?" Co nás čeká? Hledání pokladu, zážitková hra, optické klamy. Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Rezervace

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti. Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žák soustředěně pozoruje, zkoumá a experimentuje. Žák pochopí vznik duhy.

Žáci 1. a 2. třídy ZŠ, kapacita 25 dětí, délka 90 min. 

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na koul

Malý princ

Malý princ se ztratil ve vesmírné galaxii. Víte, jak to vypadá v Mrklandii, Mňamlandii, Čichlandii, Doteklandii a Sonolandii? Společně se tam podíváme a pomůžeme Malému princi vrátit se zpět na jeho planetu, kde na něho čeká jeho růže.

V řízené části se zaměříme na lidské tělo a smyslové vnímání. Co nás čeká? Cestování po smyslových planetách, ochutnávání, rozpoznávání zvuků a vůní, slalom v "opileckých brýlích" a společné kreslení planety, "kde vidíme srdcem". Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální předpoklady. 

Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem nebo mísením kapalin. 

Žáci 1. a 2. třídy ZŠ, kapacita 25 dětí, délka 90 min. 

Polytechnické vzdělávání, Já a moje tělo, Věda na kouli.

2. stupeň

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Kreativní učení

Chemie ve službách Sherlocka Holmese

Na panství lady Campbell došlo ke zločinu a na místo je povolán slovutný Sherlock Holmes. Kde by ale tentokrát byl bez pomocníků, kteří se pod taktovkou dr. Watsonové chopí metod forenzní chemie!  V našem jedenapůlhodinovém kreativním programu se věnujeme porozumění kyselostí a zásaditosti, seznamujeme se s příklady kyselin a zásad a používáme rostlinné acidobazické indikátory k rozluštění záhady.

Projekt „SFÉRA učí kreativně“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR. 

Rezervace

 

Žádné speciální požadavky nejsou.

V našem jedenapůlhodinovém kreativním programu se věnujeme porozumění kyselostí a zásaditosti, seznamujeme se s příklady kyselin a zásad a používáme rostlinné acidobazické indikátory k rozluštění záhady. 

2. stupeň ZŠ, 6. - 9. třída, kapacita 15 žáků

Termíny 2024:

16. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14.6.  

Čas a délka: 8.30 a 10.30 (90 min) 

 

26.2., 4.3., 18.3., 25.3., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6.  

Čas: 8.30 (90 min)

 

 

 

Návaznost na program: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie – analytická chemie Tematický celek: Přírodní indikátor pH, acidobazické reakce Průřezové téma: Kyselost a zásaditost, určení pH pomocí indikátoru Mezipředmětové vztahy: Potraviny

Fyzika / Robotika

Temperament vody

Co to je teplota? Teplota je základní fyzikální veličina. Opravdu ji všichni známe?
Společně si představíme kalibrace teploměru prostřednictvím fázových přechodů vody – tak to skutečně udělal Celsius a tak je celsiova stupnice řešena.
Ukážeme si nejen vliv přídavku soli na teplotu tání a varu vody, ale i princip vlhkého teploměru nebo tepelný efekt světla.

Rezervace

Předpoklady pro úspěšnou realizaci: Žádné „školní“ znalosti potřeba nejsou. Jen schopnost pozorovat svět kolem sebe a zajímat se o něj. Vše by mělo být pochopitelné z výkladu lektora a jednotlivých experimentů a pracovních kroků.

Žáci prostřednictvím jednoduchých experimentů získají představu o teplotě jako základní stavové veličině hmoty.
Samostatně si okalibrují teploměr na celsiovu stupnici teploty a osvojí si tak vazbu celsiovy stupnice na skupenské formy čisté vody.
Žáci si experimentálně vyzkouší vliv vybraných chemických a fyzikálních efektů na teplotu vody a jejich skupenství mimo standardní stav.

Žáci 5. a vyšších ročníků, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Teplota je fyzikální veličina, o které se žáci učí v rámci fyziky v 6. ročníku.

Sluneční soustava — Vesmír v malíku

Pojďme společně projít jedním z největších dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru. Ukážeme si, jak je důležitá odvaha objevovat a chápat svět v souvislostech. Bez přímého měření, ale pomocí základní geometrie se naučíme určovat vzdálenosti i velikost velmi vzdálených objektů. Prakticky si vyzkoušíme i funkci základních geometrických optických těles.

Rezervace

 • Zeměpis — základní představa, co je Sluneční soustava a jakými tělesy je tvořena;
 • Matematika — geometrie kruhu a trojúhelníku, úhel;
 • Fyzika — nepovinné — teoretické základy optiky — procvičí si prakticky.
 • Žáci si myšlenkově projdou jedním z největších lidských dobrodružství, ve kterém člověk poprvé vykročil od mýtů a bájí k vědeckému poznávání fungování přírody a Vesmíru;
 • Na konkrétním příkladu rozměrů prvků Sluneční soustavy vyzkouší využití základní geometrie trojúhelníku a kruhu pro určování velkých vzdáleností a rozměrů vzdálených předmětů;
 • Žáci si prakticky vyzkouší funkci a princip základních optických těles.

Od 7. ročníku ZŠ, lze přizpůsobit náročnost pro vyšší ročníky, kapacita 16 žáků, délka 90 minut.

 • Matematika — geometrie a trigonometrie;
 • Fyzika — optika;
 • Zeměpis — velikost a vzdálenost těles Sluneční soustavy.

Vidět teplo – termokamera v akci

Objevujeme tajemství energie a tepla! V našem programu se ponoříme do fascinujícího světa vnitřní energie, tepelné vodivosti a přeměn skupenství. Budeme zkoumat výkon a energetické zdroje a naučíme se používat termokameru, abychom viděli věci, které jsou jinak těžko pozorovatelné. Připravte se na to, že si sami ověříte fyzikální zákony, které ovlivňují náš každodenní život, a že zažijete fyzikální pozorování na vlastní kůži.

Rezervace

Žáci mají alespoň základní představu o teple a teplotě, zvládnou změřit teplotu teploměrem.

 • Program navazuje na téma energie a tepla, které prohlubuje a rozšiřuje;
 • Konkrétně se jedná o vnitřní energii, přestup tepla, tepelnou vodivost, přeměny skupenství, výkon a energetické zdroje;
 • Žáci se seznámí s termokamerou za účelem zviditelnění či zvýraznění jinak těžko pozorovatelných jevů nebo pocitových stavů. Sami, na sobě a dalších materiálech, si ověří a zažijí fyzikální zákonitosti, které se vyskytují v běžné praxi.

2. stupeň ZŠ, ideálně 8. a 9. třída a odpovídající stupně víceletých gymnázií, kapacita 15 žáků.

Použití pořízených snímků pro názorné vysvětlení fyzikálních fenoménů, se kterými se žáci potkají v běžném životě.

Roboti se Stäubli ve Sféře

Co nás v tomto technologickém programu se žáky čeká? Programování autonomních autíček od Fischer Technic ve spolupráci se společností Stäubli!

Tento výukový program poskytuje studentům jedinečnou příležitost naučit se programovat autonomní autíčka od Fischer Technic pod vedením aplikačního týmu ze společnosti Stäubli, předního výrobce průmyslových robotů. Aplikační tým, složený z odborníků v oblasti automatizace a robotiky, přinese do výuky reálné průmyslové zkušenosti a know-how.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.
 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci;
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti od 6.- 9. třídy ZŠ 

Maximální kapacita učebny: 13 míst

 • Zařazení výukového programu:
 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost);
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika;
 • Vzdělávací obor: Informatika;
 •  Tematický celek: Programování;
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování;
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

Roboti ve Sféře

"Roboti ve Sféře I" nabízí studentům od 6. třídy ZŠ možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také praktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.
 • Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik;
 • Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory;
 • Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci;
 • Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování;
 • Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Studenti od 6. - 9. třídy ZŠ 
Maximální kapacita učebny: 15 míst
Pracovní útvar: Zadání úkolů pro skupinky po trojicích (popř. dvojicích) a pro jednotlivce.

 • Zařazení výukového programu
 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost);
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika;
 • Vzdělávací obor: Informatika;
 • Tematický celek: Programování;
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování;
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

 

Chemie

Světélkující krystaly

Chemie je zábavná! Slyšeli jste někdy o fluorescenci? Máme pro vás připravený program s názvem „Světélkující krystaly“, kde budeme řešit v rámci laboratorní úlohy „Rekrystalizace kyseliny salicylové“. Přiblížíme si nejen jev fluorescence, ale i vyzkoušíme základní laboratorní techniky, jako je vážení, odměřování kapalin, příprava roztoků, krystalizace z vody nebo filtrace za sníženého tlaku (práce s vodní vývěvou). Cílem programu je získání praktických znalostí a dovedností, které žákům umožní lépe pochopit a orientovat se v teorii, která je vyučována ZŠ a gymnáziích.

Rezervace

Co jsou pevné látky, rozpouštědlo, vědomí o rozpustnosti/nerozpustnosti pevných látek. Co je roztok a suspenze, změna skupenství. Mírná manuální zručnost – práce s ohněm, práce se sklem.

 • Žáci se naučí aplikovat své teoretické znalosti v praxi;
 • Dále si vyzkouší základní laboratorní techniky – krystalizaci z vody (v laboratorních podmínkách; rušená krystalizace), filtraci za sníženého tlaku (práce s vodní vývěvou), vážení, odměřování kapalin pomocí odměrného válce (může být rozšířeno o pipetování - pro 9. třídu a o filtraci horkého roztoku za normálního tlaku); měření bodu tání, utajený var, nasycený a přesycený roztok, čistota látek, promývání, práce s ohněm, příp. plynovou kartuš;
 • Zjistí, co je fluorescence, salix, acylpyrin;
 • Žáci se naučí orientovat v laboratoři (správně poznají jednotlivé laboratorní sklo a pomůcky);
 • Žáci získají praktické znalosti a dovednosti a pobaví se.

Žáci 8. – 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (je třeba, aby už měly předmět chemie ve škole), kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Chemie – laboratorní techniky; fyzikální jevy.

Přirodopis

Barvy přírody – expedice do Amazonie

Ponořte se s námi do tajů barevného světa živé i neživé přírody! Jako účastníci vědecké expedice do Amazonie budeme studovat rozličné exotické přírodniny, prozkoumáme podstatu barevnosti ptáků, hmyzu, rostlin i nerostů, objevíme, k čemu všemu zbarvení rostlinám a živočichům slouží, přijmeme šamanskou lektvarovou výzvu a podíváme se na svět očima jiných organismů.

Rezervace

Znalost úplných základů optiky (např. co je lom a odraz světla, jak vzniká duha) je výhodou.

 • Žák na základě vlastního zkoumání a pozorování rozumí podstatě vzniku barvy v živé přírodě, chápe rozdíl mezi pigmentovým a strukturálním zbarvením a umí je na nejrůznějších přírodninách odlišit;
 • Zná některé základní rostlinné pigmenty, ví, kde jsou v rostlině uloženy, umí je odlišit pomocí jednoduchého analytického testu (změny pH);
 • Žák rozumí základní podstatě barevného vidění člověka i jiných organismů.

2. stupeň ZŠ, kapacita 15 žáků, délka 90 minut.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda.
Klíčová slova: barva, zbarvení, peří, chlorofyl, plastidy, spektrum, ptáci, hmyz, nerosty, rostliny, vidění.

Na křídlech ptáků

Jaké by bylo mít křídla a vznášet se vysoko nad zemským povrchem? Napadlo vás, co ptáci potřebují k létání? Proč nelétá člověk? Společně odhalíme tajemství létání ptáků. Vlastnosti a strukturu peří prozkoumáme při pokusech a pod mikroskopem. Nakonec se naučíme rozeznávat běžné druhy ptáků podle hlasu. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli/ Science on a Sphere. 

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace

 

Nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žáci dokáží na základě vlastního pozorování popsat stavbu ptačího peří a vyjmenovat důvody, proč ptáci létají.

ZŠ 6. – 9. třída, délka 90 min
Kapacita 15 dětí

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: křídla, peří, létání

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Moje jedinečnost

Všichni jsme si podobní, a přece jsme každý jiný! Projděte se s námi fascinujícím světem lidské rozmanitosti! Budeme společně zkoumat vlastní unikátní znaky, jako je struktura duhovky, morfologie tváře či nezaměnitelná osobní motorika ruky. Vyzkoušíme si, jak funguje identifikace ve světě biometrie, a ponoříme se i do světa variability smyslového vnímání.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Žák rozumí podstatě variability vybraných znaků (oční duhovka, morfologie obličeje, otisky prstů, grafomotorika…);
 • Umí vysvětlit, jak a proč je lze použít v biometrice při ověřování identity;
 • Žák si uvědomuje subjektivitu smyslového vnímání, umí popsat, jak individuálně rozdílné mohou některé vjemy být a zvládne uvést příklady;
 • Ví, co je synestézie a zvládne uvést příklad.

2. stupeň ZŠ, délka 90 minut, kapacita 15 žáků. 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.
Klíčová slova: biometrika, biometrie, duhovka, morfologie obličeje, otisky prstů, grafomotorika, identita, smyslové vnímání, synestézie.

Mořské proudy aneb s kachničkou kolem světa

S koupacími kachničkami se dá zažít zábava, ale zároveň sehrály zásadní roli při objevování mořských proudů. Jaká síla dohnala tyto plastové hračky z Tichého oceánu do Japonska, Skotska, na Havaj nebo Aljašku? Za pomoci experimentů odhalíme zákonitosti v proudění mořské vody a zjistíme, zda tato neviditelná síla ovlivňuje i náš vnitrozemský stát. Odhalíme enviromentální důsledky změny a síly mořských proudů. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli/ Science on a Sphere.

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Rezervace

 

Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žák dokáže na základě vlastních experimentů popsat podmínky pro proudění mořských proudů povrchových i hlubinných. Dokáže vysvětlit pojem termohalinní výměník a dokáže vyjmenovat působení mořských proudů na globální počasí.

ZŠ 5. – 9. třída, délka 90 min
Kapacita 15 dětí

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mořské proudy, termohalinní výměník, klimatická změna

EVVO, polytechnické vzdělávání, Věda na kouli

Není mech, jako mech

Program seznámí žáky s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Mají mechy v naši přírodě opravdu nezastupitelnou roli? Jaký jejich ekologický význam? Během programu zapojíme lupy i mikroskopy a za pomocí experimentů se seznámíme s vlastnostmi rašeliníku. Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné. 

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky.
Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Žáci umí rozeznat různé druhy mechů a pojmenují stavbu jejich těla. Za pomoci experimentů umí vyvodit klíčové poznatky o rašeliníku a znají ekologický význam mechů v naší přírodě. 

ZŠ 6. – 9. třída, kapacita 15 dětí, délka 90 min

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém, difúze

Polytechnické vzdělávání, EVVO

Grafika

Concept art a ilustrace

Concept art je základní stavební kámen kreativního průmyslu - skrze něj si filmaři a vývojáři videoher předávají myšlenky, ať už se jedná o tvorbu kostýmu, nebo vizualizaci celého světa. Během lekce se dozvíš, jak concept art vzniká, jakými triky si můžeme usnadnit jeho tvorbu a vyzkoušíš si kreslení na špičkových grafických tabletech. A zjistíš, že concept artist může být opravdu kdokoliv.

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Obálka časopisu ve Photoshopu

Grafický design je všude kolem nás a setkáváme se s ním každý den. Jak ale všechno grafické vzniká? Přijďte si vyzkoušet práci s Photoshopem - nejrozšířenějším grafickým programem na světě a staň se pro jednou pánem své reality. Během programu si upravíš svoji fotku a vytvoříš obálku časopisu podle vlastní fantazie!

Kurz je dostupný i v anglickém jazyce.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut. 

Informatika, výtvarná výchova, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Concept art and illustration

Concept art is a stepstone of a creative industry - through concept arts filmmakers and videogame developers share their visions, be it a costume sketches or a visualisation depicting whole worlds. During this workshop, you will learn how to create a concept art, discover what tricks artists use to make their job easier and try drawing on a industry-level tablets. And you'll find out that anyone can be a concept artist themselves!
The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design
 • Talent development
 • Development of creative thinking and freedom
 • Social skills training
 • Communication skills training
 • Development of fine motor skills

Pupils 2nd grade of elementary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Make a magazine cover in Photoshop

Graphic design is all around us and we encounter it each and every day. But do you know how it is made? Visit us and try working in Adobe Photoshop - the most widespread design tool in the whole world and become a master of the reality itself. During the workshop you will learn how to edit photos and combine them into one magazine cover.

The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design;
 • Talent development;
 • Development of creative thinking and freedom;
 • Social skills training;
 • Communication skills training;
 • Development of fine motor skills.

Pupils 2nd grade of elementary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Svět rodových erbů

Dnes má každý své vlastní logo. Jak to ale bylo dříve? Vrhněte se na chvíli na výlet do historie a staňte se šlechtici s vlastními erby! Jaký je rozdíl mezi heraldickou barvou a kovem? Co je to figura, klenot a štítonoš? Proč mají Pardubice v erbu polovinu koně? A je český lev doopravdy lev? Poznejte jednu z nejstarších grafických věd, vraťte se na chvíli do středověku a vytvořte si vlastní erb!

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

The world of coats-of-arms

Everybody seems to have a logo nowadays. But what about days of yore? Let’s take a deep dive into a history and become nobles with own arms. What is the difference between a heraldic colour and metal? What is a charge, crest and a supporter? Why is there a half-horse in Pardubice’s crest? And is the Czech lion a lion indeed? Meet one of the oldest disciplines of graphic design, take a trip to the Middle Ages and create your own coat-of-arms!

The course is available in English.

Rezervace

There are no special requirements.

 • Expanding knowledge about graphic design;
 • Talent development;
 • Development of creative thinking and freedom;
 • Social skills training;
 • Communication skills training;
 • Development of fine motor skills.

Pupils 2nd grade of elementary school, capacity 15 children, duration 90 minutes.

IT, presentation of projects, processing of notes at school, expression of ideas in a sketch, visual accompaniment in the text, expression of an idea using a drawing, visual notes.

Písma a písmenka

Často přehlíženým prvkem grafického designu jsou písma. Proč se fontu Comic Sans lidé smějí, i když by nemuseli? A co mají společného programátoři s psacími stroji? Společně objevíme „jazyk“ fontů a vytvoříme si digitální font založený na vlastním rukopisu!

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy, historie písma, typografie i český jazyk.

Ilustrace a příběhy

Připomeňme si známé české ilustrátory, kteří pracovali na našich oblíbených večerníčcích nebo knihách. Díky jejich rukopisu se nám vryly do paměti takové postavičky jako je Maxipes Fík nebo Mach a Šebestová. Koho uspávali svatojánští broučci a jejich dramatické příběhy s lucerničkami, ten ví, že svítit se musí i v noci. :)

Program zahrnuje i ukázky současných autorů, kteří se věnují ilustraci a pomáhají tím kultivovat vizuální prostředí plné příběhů, magie, pohádek, obrazotvornosti.

Pomocí pohádkových příběhů se děti, mládežníci a dospělí můžou podívat na svět očima fiktivních (nebo reálných?) bytostí a inspirovat se jimi...

Účastníci programu si pak mohou zkusit vytvořit svůj příběh pomocí digitální ilustrace.

Rezervace

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta A

Děti budou seznámeni s principem otisku, budou klást na papír lepit různé materiály, natírat je tiskařskou (vodou ředitelnou) barvou a otiskovat ve více variantách. Volitelně budou moci vzniklé obrazy dokreslovat, či jinak dotvářet. Program je vhodné realizovat ve třech pracovních hodinách. PRŮBĚH HODINY: Žáci budou v úvodu seznámeni s prací Vladimíra Boudníka, prostřednictvím reprodukcí. U jednotlivých obrazů budou mít za úkol popisovat své pocity a asociace, které v nich daný obraz vyvolává. Budeme se také vztahovat k inspiraci skvrnou, hledání tvarů a věcí v abstraktních strukturách. Následně jim bude dán k dispozici materiál, který budou nanášet a lepit na papíry A2. Ty budou otiskovány. Obrazy mohou mít abstraktní charakter, nebo něco konkrétního reprezentovat. Žákům bude ponechána volnost a variabilita, jak díla dokončovat (úpravy formátu, dokreslování, skládání apod.). Na konci lekce bude z prací tvořena malá výstava, kde žáci budou moci komentovat své vlastní práce, i navzájem.

Získané kompetence: Žákům se rozšiřují komunikační dovednosti, jsou seznámeni s principem abstrakce a volných asociací, získávají manuální dovednosti lepením a stříháním, jsou seznámeni s principem otisku a náhody.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Otisk: Varianta B

Program bude zaměřen na získání základních dovedností v programu Adobe Illustrator a kreativní hru s mediálním překladem (přenos mezi digitálním a fyzickým prostředím). Výchozím médiem je opět strukturální grafika (otiskování různých materiálů, drobných objektů a struktur na papír pomocí tiskařské barvy). Žáci následně své výtvory budou fotit – nejlépe na Ipady, případně jinou dostupnou techniku. Fotografie budou následně vloženy do programu Adobe Illustrator jako podkladová vrstva, která má byt následně v programu dotvořena. Žákům jsou představeny základní dostupné možnosti: dokreslení nástrojem štětec, vektorizace a deformování tvaru, přidávání geometrických objektů apod. Žáci se sami rozhodují, jakým směrem dílo vedou. Až bude práce podle nich hotová, vytiskne se a položí se vedle původního tisku. Diskuse se mimo jiné zaměřuje na porovnání fyzické a digitální grafiky, na roli náhody při překladu z jednoho média do druhého a tvůrčí svobodu, která je těmito postupy získána.

Základní dovednosti v programech Adobe se žákům budou hodit, protože práce s těmito, nebo podobnými programy, je již běžnou součástí školních předmětů. Obecně děti skrze popsaná cvičení získávají sebedůvěru a prostor k tvůrčímu vyjádření. Cílem je propojit konkrétní technologické a řemeslné dovednosti (tisk z výšky, ovládání grafických editorů) s tvůrčí hrou a svobodou.

Není potřeba speciálních dovedností.

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvíjení talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky
 • Rozšíření znalostí o historii a lokální historii, dějepis a vlastivědu

Žáci 2. stupně ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Informatika, výtvarná výchova, mezioborově pro všechny předměty - prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Dřevo

Poličky a police

Což si tak “na vlastní ruce” vyzkoušet  práci se dřevem a dozvědět se více o tomto tradičním řemesle? No jasně, u nás ve sférické dílně dřeva budete mít možnost se ponořit do světa dřeva, učit se základní řemeslné dovednosti a vytvořit si vlastní dřevěné projekty.

Rezervace

 

 

Zde nejsou žádné speciální požadavky. 

 • Během programu seznámíme žáky o výrobě poličky či police, z masivního materiálu. Poučíme je o druzích, využití a historii polic v nábytkářství. Během výuky získají znalosti o tom, jak jsou police upevněné ke zdi a dovedou vysvětlit, jak se upevní jimi vyrobené police;
 • Žáci se naučí kompletně opracovávat materiál a dokážou spojit několik dílů k sobě za pomocí vrutů. Získají nové znalosti o využívaných materiálech. Konkrétně se naučí tyto dovednosti: pilovat pilníky, brousit brusnými papíry, vrtat na stojanové vrtačce a za pomocí aku vrtačky, ale také šroubovat vruty za pomocí šroubováků;
 • Žákům bude program představen krátkou prezentací, kde si povíme o celém procesu výroby poliček, její historii a různé škále využití. Program rozšíří obzory o nábytkářské výrobě a různých druzích materiálu. Napomůže k jejích zručnosti pro šroubování vrutů a připevňování bajonetového závěsu. Po absolvování hodiny si žáci odnáší své vyrobené poličky.

2. stupeň, od 10 do 15 let, kapacita 14 dětí, délka 90 minut.

Návaznost v dějinách, skříně, sekretáře a kredence využívané v historii, ale i v současnosti. Mechanické namáhání (polic) ve fyzice.

Není tužka jako tužka

Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu, ze kterého vznikala tuha. Zkrátka prozkoumáme tužku do detailů ze všech stran. Následně jí použijeme, abychom obkreslily materiál a budeme obrábět do té doby, než nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Rezervace

 

Zde nejsou žádné specifické předpoklady.

 • Cílem programu je seznámit studenty s výrobou tužky - od surového materiálu až po finální naostření;
 • Žáci si vyrobí vlastní stojánek na tužky, který bude sám o osobě vypadat jako velká tužka;
 • Žáci se naučí pracovat se svěrkami, pilkou ocaskou, rašplemi, pilníky a brusnými papíry. Při tvoření zjistí, jak se používá stojanová vrtačka a dovedou s ní manipulovat tak, aby si správně vyvrtali všechny otvory ve stojáncích;
 • Program žáky poučí o historii tužky, jejím zpracování a ukáže jim, jak pracovat s materiálem tak, aby si dokázali sami vytvořit svůj originální stojánek na tužky;
 • Program bude žákům představován pomocí prezentace a ukázkových videí, ale také přímou ukázkou práce s nářadím. Na závěr si žáci odnáší, svůj vlastnoručně vyrobený stojánek na tužky.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 14 dětí, délka 90 minut.

Na tento program je možné navázat, ve výtvarné výchově, kresbou na papír s ukázkou stínování pomocí úhlů a grafitu. Případně v hodinách chemie a pokusy s grafitem.

Kov

Základní konstrukční materiály

Vítejte ve sférické dílně Kovu, kde se dozvíte, jaké existují základní konstrukční materiály. Na trhu se vyskytuje tolik variant, se kterými se potkáváme v běžném životě i ve výrobní praxi. Společně podnikneme měření pevnosti různých materiálů. Budeme odhadovat a poté počítat, co daný vzorek unese a poznávat, s čím pracujeme a jaké to má vlastnosti.

Rezervace

Základní znalosti matematiky, fyziky a chemie – úvodní výklad bude přizpůsoben jejich (předpokládaným) znalostem.
Výhodou je, pokud si před účastí zopakují rozdělení materiálů na kovy, plasty, keramiku a jejich základní vlastnosti.

 • Žáci se dozví rozdělení konstrukčních materiálů, jejich základní skupinové vlastnosti, použití pro různé výrobky. Jejich výhody, ale i nevýhody;
 • Bude podána i základní informace o vlastnostech materiálů z hlediska vlivu na životní prostředí;
 • Při programu si budou moci prohlédnout různé materiály a v krátké hře se budou snažit rozlišit jednotlivé materiály podle různých vlastností.

2. stupeň ZŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Ve fyzice a chemii se budou moci vyučující odvolávat na praktické zkušenosti a ty podlé podloží teoretickým výkladem.

Hlavu si lámu v hlavolamu

Naše mise je jasná: Chceme, aby žáci měli nejen povědomí o základních kovech, jako je měď, mosaz, ocel, stříbro a zlato, ale také aby je dokázali rozeznat podle jejich barvy, poznat jejich základní vlastnosti a porozumět různým způsobům jejich využití v našem každodenním životě. A co je tím, co náš program dělá opravdu jedinečným?

Zážitek! Žáci se mohou těšit na dobrodružství, které je zavede do světa vědy a techniky, ať už budou vyrábět vlastní kovové výrobky, řešit hlavolamy nebo objevovat, jak kujné a tažné kovy mohou být způsobem upravovány. 

Rezervace

Žádné speciální požadavky, jen se na nás těšit.

 • Zkušenosti při výrobě hlavolamu;
 • Vyzkoušejí si svoji manuální zručnost, kreativitu, logické a technické uvažování (zapojují se obě 
  hemisféry mozku);
 • Při výrobě hlavolamu se děti musí soustředit a vynaložit jistou dávku trpělivosti a 
  odhodlání;
 • Pojmenují a poznají několik základních materiálů vhodných na výrobu daného předmětu…ocel, měď, 
  mosaz;
 • Sami si vyzkoušejí jejich vlastnosti při stříhání, ohýbání, kování a pájení;
 • Seznámí se v praxi s nářadím potřebným na výrobu daného předmětu;
 • Děti jistě potěší, až si vlastnoručně vyrobený hlavolam odnesou sebou domů;
 • Hlavolam lze použít například jako originální dárek. 

Žáci 2. stupně ZŠ 6-9. třída

Kapacita 16 dětí, délka 90 min. 

Logické a technické myšlení zábavnou formou a 
propojování s manuální zručností.

Jistá dávka trpělivosti a soustředění, překonávání neúspěchu a dokončení úkolu je v dnešní 
uspěchané době velmi důležité.

Textil

Z čeho je moje tričko?

Zajímáte se o věci kolem vás? Přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho je vaše tričko a jak dlouhou cestu k vám urazilo? Máme pro vás praktický workshop, kde zjistíme, že není látka jako látka, z čeho se vyrábějí vlákna a jak se z nich stává oblečení. Necháme se inspirovat naší materiálovou knihovnou a osaháme si proces tkaní i pletení. Dozvíme se, jaké stroje ušily třeba naše tričko a sami si vyzkoušíme, jestli bychom to také dokázali.

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

Paní učitelka se zeptá dětí na tyto dotazy: Kolik máte doma ve své skříni triček? Které je nejstarší? Máte nějaké oblíbené, kterého se nechcete vzdát, i když je staré? A my s těmito informacemi budeme dále pracovat.

Pochopit základy textilní výroby, možnosti využití a zpracování, potvrdit si teorii praktickými aktivitami.

2. stupeň ZŠ, kapacita 15 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost, design, móda.

IT / VR

(Sebe)Vědomě kyberprostorem

Workshop "(Sebe)Vědomě kyberprostorem" je určen pro žáky druhého stupně základních škol a zaměřuje se na důležitou dovednost - bezpečné a uvědomělé chování online. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak chránit svou online identitu, jak rozpoznat rizika, fake news a deepfake videa a fotografie na internetu a jak se chovat eticky v digitálním prostředí. V praxi se seznámíme s nástroji pro zabezpečení svých online účtů a budeme diskutovat o důležitosti zachování soukromí online. Tento workshop pomůže vyvinout kritické myšlení a dovednosti potřebné k bezpečnému a vědomému chování na internetu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.
 • Cílem tohoto workshopu je zvýšení povědomí účastníků o bezpečnosti online prostředí a rizicích spojených s používáním internetu;
 • Účastníci budou lépe rozumět nejen tomu, jak pracovat s daty, které z internetu čerpají, ale i jak vědomě kontrolovat jaká data do online prostoru sami vypouštějí a co se s nimi dále děje;
 • Workshop jim také pomůže rozvíjet dovednosti pro identifikaci a ochranu proti kybernetickým hrozbám, včetně ochrany osobních údajů;
 • Budou mít prostor diskutovat zásady etického chování online a povědomí o důsledcích jejich online aktivit;
 • Workshop poskytne praktické nástroje a tipy pro bezpečné chování na sociálních sítích, e-mailu a při online komunikaci;
 • Účastníci lépe porozumí kyberprostoru a tomu, jak se mohou aktivně podílet na tvorbě bezpečné a etické online komunitě.

Žáci 6. - 9. tříd ZŠ, kapacita 40, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Kyberbezpečnost; Etika online.

AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence

Workshopové setkání "AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence" je navrženo speciálně pro žáky druhého stupně základních škol a umožní účastníkům poznat svět umělé inteligence z praktického hlediska. Během tohoto workshopu se dozvíme, jak AI funguje a jaké jsou její aktuální možnosti a omezení. Praktickými demonstracemi a cvičeními budeme sami experimentovat s AI aplikacemi a zjistíme, kde má AI své síly a kde narazíme na limity. Tímto způsobem žákům umožníme hlubší porozumění této technologie, která hraje stále významnější roli ve světě kolem nás.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop je pro studenty skvělou příležitostí, aby se dozvěděly více o tom, jak umělá inteligence ovlivňuje náš každodenní život. Během tohoto workshopu se účastníci dozví, jak AI funguje, co všechno dokáže a také, kde jsou její omezení. Praktické ukázky a příklady jim pomohou lépe porozumět této technologii a zvýší jejich povědomí o jejím využití. Tento workshop podnítí zvídavost a zájem o svět AI a jeho vliv na naši společnost. Cílem workshopu je také poukázat na důležité etické, bezpečnostní a právní otázky, které se v současné době hlasitě ozývají ze všech koutů světa.

Žáci 2. stupně základních škol 6. - 9. třída, kapacita 14, délka 90 min.

Informační technologie; Digitální gramotnost; Digitální kultura a výzvy; Bezpečnost online; Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě; Využití nových technologií nejen ve vzdělávání; Umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Cesta do virtuálního světa: Objevujeme virtuální realitu

Tento workshop o virtuální realitě žákům nabízí fascinující zážitek a učení v několika fázích. Na začátku se žáci účastní interaktivního kvízu, který slouží k otevření diskuze o virtuální realitě. Teoretická část zahrnuje historický přehled a ukázky využití VR v praxi. V praktické části si ve skupinách sami vytvoříme virtuální svět a ZOO, což zahrnuje skupinovou i individuální práci.  Pracujeme v aplikaci CoSpaceEdu a své návrhy skupina uvidí ve VR Headsetu. Každý student si samostatně vytvoří svou vlastní zoologickou zahradu, kterou poté pomocí VR Headsetu navštíví. Workshop zakončuje diskuse o přínosu virtuální reality a nabízí prostor pro dotazy a zpětnou vazbu.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento workshop dětem poskytne základní povědomí o virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktická ukázka tvorby ve VR by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v této nové digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 14, délka 90 min.

 • Informační technologie;
 • Virtuální realita inspiruje k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro její tvorbu – např. základy programování;
 • Inspirace pro využití VR ve výuce – žáci mohou podniknout virtuální exkurze, zkoumat objekty, vyzkoušet si simulace, tvořit prezentace pro své spolužáky, apod.;
 • Používání a tvorba virtuální reality podporuje kreativitu, kritické myšlení a týmovou spolupráci;
 • Zvyšuje úroveň digitálních dovedností a nabízí nespočet příležitostí k efektivnímu využití nových technologií nejen ve vzdělávání.   

Objevujeme nové technologie: Interaktivní cesta do digitálního světa

Tento workshop poskytne účastníkům fascinující pohled do světa nových technologií. Během této interaktivní cesty se seznámíme s tématy jako virtuální realita, umělá inteligence, robotika a internet of things. Vyzkoušíme si virtuální realitu, pochopíme základy programování robotů a budeme diskutovat o etických otázkách spojených s rozvojem nových technologií a jejich zapojení do běžného života. Tento workshop nabízí mladým jedincům inspiraci a náhled do digitálního světa, který bude hrát stále důležitější roli v jejich každodenním životě.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Tento interaktivní workshop pomůže studentům lépe pochopit a ocenit nové technologie a jejich význam v dnešním světě. Zároveň poskytne základní povědomí o umělé inteligenci, robotice a virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí. Interaktivní prvky a praktické ukázky by měly být inspirací pro jejich vlastní kreativní projekty v digitální realitě a pro její využití pro vzdělávání, objevování a výzkum.

Žáci 2. stupně ZŠ 6. - 9. třída, kapacita 14, délka 90 min.

 • Informační technologie; 
 • Digitální gramotnost;
 • Digitální kultura a výzvy;
 • Povědomí o nových technologiích a jejich místě v dnešním světě;
 • Využití nových technologií nejen ve vzdělávání;
 • Virtuální realita, robotika, umělá inteligence a další nové technologie inspirují k objevování dalších IT dovedností, které jsou potřeba pro jejich tvorbu a ovládání – např. základy programování.

Základy programování aneb navrhneme si vlastní hru 

Kurz základů programování provádí studenty celým procesem programování.
Od zadání úkolu, rozdělení problému na dílčí funkční celky, rozboru jednotlivých funkcí, návrhu na jejich řešení, průběžné testování jejich funkčnosti až po finalizaci zdrojového kódu a závěrečné testování aplikace. 
Programovacím prostředím je zvolen Scratch, ve kterém budeme objevovat, popř. prohlubovat své programátorské a logické dovednosti. 
Kurzem provádí zkušený lektor, kde výstupem každého studenta bude jednoduchá aplikace. Zadání úkolů je rozděleno do tří kategorií podle náročnosti programované aplikace. Sami studenti si mohou vybrat zadání, které jim nejvíce vyhovuje. Struktura programu je rozdělena na společnou teoretickou část a na praktickou část 
k jednotlivým úkolům s návodem krok za krokem.

Rezervace

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s technikou.

Cílem tohoto kurzu je předat studentům proceduru jak přistupovat k programování aplikací na konkrétní zadání. Dalším cílem je zvýšit jejich schopnost orientace v programovacím prostředí Scratch, způsobu hledání dílčích příkazů, pochopení jejich významu a funkce a kriticky přemýšlet nad jejich výběrem a použitím. 

Žáci 2. stupně 6. - 9. třída ZŠ, kapacita 14 studentů, 90 min. 

Na kurz základů programování navazuje kurz Roboti ve Sféře, kde si studenti mohou naprogramovat aplikaci na ovládání robotického vozítka. Čím pokročilejší znalosti budou mít, tím složitější úlohy mohou řešit. Kurz take navazuje na dlouhodobý kroužek robotiky, jehož cílem je zvládnutí celé problematiky programování robotů. Pro různé kategorie a úrovně je možné se přihlásit do soutěží, které se obvykle konají ke konci školního roku (například https://www.microtela.cz/kategorie-souteze/)