Jaká je Sféra?
Sféra je otevřený prostor pro vaši tvorbu a učení

Poslání

SFÉRA vzdělává pro budoucnost

Pomáhá s orientací v současném světě. Hledá nový algoritmus učení chce reagovat na problémy současného světa (AI, sociální problémy, udržitelnost). Rozvíjí měkké dovednosti jako vklad do zaměstnání budoucnosti.

SFÉRA vytváří prostor pro kreativitu, tvorbu a objevování nových souvislostí

Podporuje kreativitu, originalitu a vlastní tvorbu. Rozvíjí kompetence k využívání nových nástrojů a technologií. Zachycuje nové trendy v oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodovědy, řemesel, nových technologií.

SFÉRA propojuje aktéry z různých oborů a skupin

Buduje excelentní týmy. Učí spolupráci. Propojuje lidi, obory a materiály. Pomocí umění učí technické obory.

SFÉRA nabízí rozvoj celé komunity i svůj vlastní

Rozvíjí komunitu, jedná udržitelně a otevřeně. Spolupracuje na místní, národní i mezinárodní úrovni. Je nedílnou součástí nové městské čtvrti. Rozvíjí a provází všechny cílové skupiny, bez ohledu na věk.

SFÉRA posiluje zodpovědnost kolem nás

Je etická, jedná udržitelně, komunikuje otevřeně.

Budova Sféry v Automatických mlýnech