Mateřské školy

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Sférické hřiště

Výprava za duhou

Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd. V řízené části se zaměříme na přírodu a budeme hledat odpověď na otázku: "Kde se berou barvy v duze?" Co nás čeká? Hledání pokladu, zážitková hra, optické klamy.
Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Rezervace

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti.

Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence. 

Děti soustředěně pozorují, zkoumají a experimentují. Zároveň pochopí vznik duhy.

Kapacita: celá třída (+- 25 dětí) + doprovod 2 pedagogové.

Délka programu: 90 minut.

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Atlas mraků 

Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a zjistíme, jaký je jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme i interaktivní hry. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Rezervace

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti. 

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence

Děti rozeznají různé druhy mraků a dovedou pojmenovat roli mraků v přírodě.

MŠ Předškoláci
Kapacita: celá třída (+-25 dětí) + doprovod 2 pedagogové
Délka: 90 min

 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost
Klíčová slova: mraky, velký koloběh vody

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Malý princ

Malý princ se ztratil ve vesmírné galaxii. Víte, jak to vypadá v Mrklandii, Mňamlandii, Čichlandii, Doteklandii a Sonolandii? Společně se tam podíváme a pomůžeme Malému princi vrátit se zpět na jeho planetu, kde na něho čeká jeho růže.
V řízené části se zaměříme na lidské tělo a smyslové vnímání. Co nás čeká? Cestování po smyslových planetách, ochutnávání, rozpoznávání zvuků a vůní, slalom v "opileckých brýlích" a společné kreslení planety, "kde vidíme srdcem".
Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Rezervace

Zde nejsou žádné speciální předpoklady. 

Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence.

Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem nebo mísením kapalin. 

MŠ Předškoláci

Kapacita: celá třída (+- 25 dětí) + doprovod 2 pedagogové.

Délka 90 min.

Polytechnické vzdělávání, Já a moje tělo, Věda na kouli.