Mateřské školy

Název a popis Předpoklady Cíle Cílová skupina Návaznost na program
Sférické hřiště

Všechny barvy duhy

Na Sférickém hřišti to řídí skřítek s duhovou čepicí! Spolu s ním prozkoumáme Sférické hřiště, přečteme si pohádku a budeme hledat poklad. Budeme se ptát na to, kde se bere duha a jak vzniká.
Staneme se malými badateli, budeme experimentovat s různými optickými hranoly, roztočíme Newtonovy kotouče a zahrajeme si prožitkovou hru.

Rezervace

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti.

Děti vlastními slovy popíšou, jak vzniká duha. Pomocí prožitkové hry zažijí a pochopí lom světla.

Kapacita: celá třída (+- 25 dětí) + doprovod 2 pedagogové.

Délka programu: 75 minut.

Navazuje na programy mateřských škol.

Atlas mraků 

Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme interaktivní hry a videa. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Rezervace

Nejsou potřeba žádné speciální dovednosti. 

Děti se seznámí s druhy mraků a jaký je jejich význam v přírodě.

MŠ Předškoláci + 1. a 2. třída ZŠ

Kapacita: celá třída (+- 25 dětí) + doprovod 2 pedagogové.

Délka 75 min.

 

Navazuje na programy mateřských škol.

Přírodopis

Dinosauři, dávní obyvatelé Zeměkoule

Společně se vydáme do dávné historie Zeměkoule. Představíme si, jak stará Zeměkoule je a prozkoumáme skutečné fosilie. Objevíme, jaké druhy dinosaurů žili a změříme, zda by se nám jeden z nich vešel do laboratoře. Porovnáme délku dinosauří stopy a kroky s délkou našich nohou a kroků. Vyzkoumáme, jak je možné, že mláďata dinosaurů dokázala přežít ve vajíčku.

Rezervace

Nejsou potřeba speciální znalosti.

Děti umí vyjmenovat základní druhy dinosaurů, zná jejich velikost a ví, čím se živili a jak se rozmnožovali.

MŠ, délka 75 minut.

Kapacita 16 dětí.

 

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

Na křídlech ptáků

Ptáci jsou divoká zvířata, se kterými se setkáváme a slyšíme je každý den. Nenosí oblečení jako člověk, ale na povrchu těla mají peří. K jakému účelu jim peří slouží? Za pomoci pohybových her poodhalíme tajemství létání ptáků a pod mikroskopy prozkoumáme ptačí peří. Naučíme se rozeznávat základní ptačí druhy podle hlasu.

Rezervace

Nejsou žádné speciální požadavky.

Děti chápou důvod, proč ptáci mohou létat. Dokážou vyjmenovat všechny součásti anatomie ptáků zapojených do létání a na základě vlastního pozorování popíší stavbu ptačího peří.

Kapacita 16 dětí.

Délka 75 minut.

Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost.

Textil

Barevné tkaní

Ani pračlověk nechodil nahý. Nahlédneme pod pokličku výroby tkanin od pravěku po současnost, zjistíme z čeho na čem a jak tkanina vzniká a prakticky si vyzkoušíme být na chvíli tkalcem.

Zde nejsou žádné speciální požadavky, jen chuť vyzkoušet nové věci.

Získat představu o tom, jak tkaniny vznikají a praktickými aktivitami si ji potvrdit.

MŠ, kapacita 16 dětí, délka 90 minut.

Praktické činnosti, cirkulární témata, udržitelnost.