Kroužky a kurzy

Název a popis Datum a čas Lektor Doporučený věk Délka lekce / cena za pololetí
Přírodopis
Malý přírodovědec

Kroužek je určen pro kluky a holky, kteří chtějí odhalit tajemství přírody. S pomocí mikroskopů, vědeckých přístrojů a chemie budeme pronikat do tajů přírody. Pokud to počasí dovolí, budeme zkoumat blízké okolí, kdo ho obývá a jak fungují přírodní zákony. Zároveň budeme společně tvořit z přírodních materiálů a neobejdeme se i bez dobrodružných her.

Kapacita: 15 dětí.

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu.

Rezervace

Čtvrtek 16.30—18.00
Markéta Sodomková
Věk 7—15 let
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Ochutnávka k sérii přednášek Univerzity 3. věku / Přírodopis

Vítejte v laboratoři přírodopisu. Zažijete s námi různá přírodovědná témata doplněná o práce a pokusy v laboratoři. V rámci tohoto kroužku probíhá spolupráce s pardubickou Univerzitou 3. věku. 

Cyklus 6. volných přednášek na přírodovědná témata ve sférické laboratoři Přírodopisu. Ve středu 13.12. proběhne ochutnávka kurzu. 

Rezervace

 

 

 

Středa 13.12.2023 14.30—16.00
Tým přírodovědné laboratoře
Senioři
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Chemie
Od alchymistů po chemiky

Chemický kroužek „Od alchymistů po chemiky“ je určený pro děti ve věku 11–13 let. S dětmi postupně nabydeme dovednosti, které využijí nejen v laboratoři, ale především i v běžném životě. Na relativně jednoduchých experimentech se budeme populárně-naučnou formou seznamovat s chemickými reakcemi a fyzikálně-chemickými jevy. Díky nim získáme základní znalosti potřebné k pochopení světa kolem nás.

Kapacita: 10 dětí.

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu.

Rezervace

Úterý 16.30—18.00
Hana Doušová
Věk 9—15 let
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Kouzla s barvami - dospělí

Lektorka Eva je nejen kouzelnice s barvami, ale také expert na organickou chemii s vášní pro krásné látky a tradiční řemesla. Díky jejím kurzům si odnesete, stejně jako už desítky nadšených dívek a žen, vlastnoručně vyrobené originální látky, nebo dokonce hotové textilní výrobky. Během tohoto workshopu si vyzkoušíme málo známé postupy s překvapivými efekty a poznáme tajemství profesionálních barvířů.

Kapacita: 10 lidí. 

16.11. ARASHI SHIBORI
23.11. ZKUSÍME VOSKOVOU BATIKU_
30.11. BARVENÍ ÚPLETU
7.12.  BARVENÍ VLASTNÍCH TRIČEK
14.12. BARVENÍ DÁRKŮ - PŘEKVAPENÍ

Rezervace

Čtvrtek 17.00—19.00
Eva Kašparová
Dospělí / široká veřejnost
Délka—120 min / 240 Kč / vstupné
Fyzika
VěDění na hladině i pod hladinou vody

Voda je látka fantastických vlastností, díky kterým je umožněn život na naší planetě. Pojďme je spolu prozkoumat z pohledu fyziky, chemie i biologie prostřednictvím pásma zajímavých pokusů a praktických cvičení. Nahlédněme tak na principy a zákony fungování přírody, jejíž nedílnou součásti jsme my sami.

Kapacita: 15 dětí. 


Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu.

Rezervace

Čtvrtek 16.30—18.00
Helena Drobná
Věk 11—15 let
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Přírodovědné experimentárium

Objevujme svět pomocí zábavných a poučných experimentů. Nahlédněme do světa fyziky chemie, biologie a astronomie. Nebudeme se ovšem trápit s výpočty ani vzorečky. Vše si ukážeme názorně, přehledně, experimentálně a v souvislostech tak, abychom se nejen něco naučili, ale hlavně pobavili nad tím, jak je příroda a věda kolem nás krásná a tvořivá.

Úterý 18.00—19.30
Petr Komárek (z DDM Alfa)
Věk 8—15 let
Délka—90 min / Obsazeno
IT / VR
Roboti ve Sféře

Kroužek Roboti ve Sféře otevírá své brány. Je zaměřený na malé stavitele, konstruktéry a nadšence do stavebnic. Připravte se, že budeme stavět všechny typy robotů, které Sféra nabízí. Od stavebnic od Fishertechnik, přes stavění ozubených soukolí, až po vlastní návrhy s možností výroby na 3D tiskárně. 
Součástí kroužku bude vyhrazený prostor, kde se účastníci ponoří do světa konstruktérů a programátorů robotů a to na počítačových aplikacích jako jsou Blender 3D, Robo Pro Coding a PrusaSlicer.

Kroužek cílí na získání technických znalostí a dovedností, procvičení zručnosti a orientaci v manuálech a příručkách a to zábavnou formou a v přátelském duchu. 
Díky kroužku Roboti ve Sféře I. je možnost uplatnění nově nabitých schopností v robotických soutěžích jako je například Microtela, nebo KyberRobot v kategoriích pro nejmladší, které se mohou její účastníci zúčastnit za doprovodu lektora.


Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Středa 16.30—18.30
Radek Otradovský
Věk 7–12 let
Délka–120 min / 80 Kč / vstupné
Tvoříme virtuální světy

V kroužku “Tvoříme virtuální světy” se zaměříme na práci s pokročilými aplikacemi a nástroji pro vytváření, skenování a editaci 3D modelů, jejich animace, zobrazení a vizualizaci ve virtuálním prostředí. Nástroje, které Sféra nabízí jsou Blender, Shining 3D, Shogun, Unreal Engine a Steam VR.
Účastníci budou mít k dispozici prostor si vytvořit vlastního virtuálního avatara (resp. svoje virtuální dvojče), vytváření jeho animací a jeho úpravu. 
Dále si účastníci vytvoří vlastní virtuální platformu, svůj svět, kde mohou zobrazovat svoje nebo volně dostupné 3D modely a pomocí virtuální reality se do něj ponořit.

Vhodné pro děti 10 -15 let. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Úterý 16.30–18.30
Radek Otradovský
Věk 10—15 let
Délka – 120 min / 80 Kč / vstupné
Virtuální ateliér pro dospělé

V kurzu “Tvoříme virtuální světy” se zaměříme na práci s pokročilými aplikacemi a nástroji pro vytváření, skenování a editaci 3D modelů, jejich animace, zobrazení a vizualizaci ve virtuálním prostředí. Nástroje, které Sféra nabízí, jsou Blender, Shining 3D, Shogun, Unreal Engine a Steam VR.
Účastníci budou mít k dispozici prostor vytvořit si vlastního virtuálního avatara (resp. svoje virtuální dvojče), vytváření jeho animací a jeho úpravu. Dále si vytvoří vlastní virtuální platformu, svůj svět, kde mohou zobrazovat svoje nebo volně dostupné 3D modely a pomocí virtuální reality se do něj ponořit.

Představivost a nápaditost (pro vlastní návrhy) i zkušenost s náročnějšími počítačovými aplikacemi výhodou.

Cílem kurzu je osvojit si práci s výše uvedenými aplikacemi a nástroji a získat tak nejen dovednosti ve vytváření virtuálního světa, ale také pochopit způsob přenosu dat z virtuálního světa do reálného a naopak. Dalším cílem je účastníky naučit způsob práce s virtuální realitou, možnosti sdílení a návštěv virtuálních světů v rámci VR komunity po celém světě.

Rezervace

Středa 18.30—20.00
Radek Otradovský
Dospělí / široká veřejnost
Délka—90 min / 120 Kč / vstupné
Ochutnávka série přednášek Digitální dozrávání pro seniory_Objevujeme nové technologie do digitálního světa!

Objevujeme nové technologie do digitálního světa! Náš workshop je určen pro seniory a poskytne jim poutavý a praktický pohled do světa moderních technologií. Během workshopu se budeme věnovat klíčovým tématům virtuální reality, umělé inteligence, robotiky a internetu věcí. Účastníci budou mít možnost si sami vyzkoušet virtuální realitu, lépe porozumět tomu, jak umělá inteligence ovlivňuje naše životy a jak se robotika a IoT integrují do každodenního prostředí. Tento workshop má za cíl rozvíjet technologickou gramotnost dospělých a umožnit jim lépe porozumět a využívat moderní technologie ve svém osobním i profesním životě.

Cílem workshopu je interaktivní formou pomoci účastníkům lépe pochopit a ocenit nové technologie a jejich význam v dnešním světě. Zároveň poskytne základní povědomí o umělé inteligenci, robotice a virtuální realitě a umožní jim zažít několik interaktivních zážitků v tomto prostředí.

Rezervace

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu.

Středa 14.30—16.00
Klára Karimaghai
Dospělí / široká veřejnost
Délka—90 min / 80 Kč / vstupné
Kov
Kováčci a Kutílci

Děti si vyberou ze 4 základních různorodých výrobků, podle toho, co je bude zrovna nejvíce přitahovat a zajímat. Spontánně se tak rozdělí do skupinek, kde budou samostatně pracovat na vybraném výrobku. Když práci dokončí, mohou se připojit k jiné skupince a začít výrobu něčeho jiného. Postupně podle svých schopností a dovedností si budou moci vyrobit všechno v libovolném pořadí. U vytváření mohou uplatnit i velkou dávku kreativity, která bude podporována.

Děti se naučí pracovat s mědí, mosazí a ocelí. Vyzkouší si stříhání, broušení, štípání, ohýbání, pilování, smirkování, kování, vrtání, drátkování, válcování, žíhání, letování. Cílem je děti seznámit s rozdílnými vlastnostmi těchto materiálů. Naučí se všem základním technikám zpracování těchto kovů. Nářadí v dílně jim přestane být cizí a naučí se ho správně používat. Vyzkouší si, na vlastní kůži, celý proces výroby drobných předmětů, podle vzorků, které mám pro děti připravené. Budeme rozvíjet kreativitu, schopnost samostatně pracovat a navrhnout svůj vlastní výrobek. Dokončit započatou práci tak, aby byla funkční. Cílem je také sdílet radost z tvůrčího procesu a z dokončení výrobku.

Výrobky:     Rýsovací jehla – důlčik 
                    Měděný knoflík, přívěsek na klíče nebo na krk
                    Náramek velký pro pokročilé, nebo malý pro začínající, náušnice
                    Hlavolam
                    Prsten (možnost vybrat si z několika druhů).

Kapacita: 12 dětí. 


Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu.

Rezervace

Úterý 16.30—18.00
Markéta Moravcová Kovaříková
Věk 9—15 let
Délka — 90 min / 80 Kč / Vstupné
Dřevo
Jak voní dřevo / Senioři

Vítejte v dřevodílně pod vedením Anety! Senioři se zde seznámí s dřevozpracujícími stroji a nástroji, které budou využívat při výrobě drobných dřevěných dekorací. Vše bude probíhat od zpracování základního kusu materiálu. Skrze řezání, pilování a broušení se dostaneme k závěrečné povrchové úpravě. Společně utvoříme pestré výrobky v podobě váz, klíčenek, přívěšků, stojánků či svícnů. Po návštěvě dílny dřeva, budete odcházet s novými znalostmi, dovednostmi a vámi vytvořenými výrobky.

Rezervace

Středa 14.30—16.00
Aneta Součková
Senioři
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Jak voní dřevo / Děti

Vítejte v dřevodílně pod vedením Anety! Děti a studenti ve věku 13—18 let se zde seznámí s dřevozpracujícími stroji a nástroji, které budou využívat při výrobě drobných dřevěných dekorací. Vše bude probíhat od zpracování základního kusu materiálu. Skrze řezání, pilování a broušení se dostaneme k závěrečné povrchové úpravě. Společně utvoříme pestré výrobky v podobě váz, klíčenek, přívěšků, stojánků či svícnů. Po návštěvě dílny dřeva, budete odcházet s novými znalostmi, dovednostmi a vámi vytvořenými výrobky.

Kapacita 12 lidí. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Úterý 16.30—18.00
Aneta Součková
Věk 13—18 let
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Grafika
Grafický design pro dospělé

Grafická dílna otevírá své brány pro dospělé, kteří chtějí vyzkoušet tvorbu grafiky. Kurz vás provede grafickým designem od úplných základů teorie až po praktické projekty. Vyzkoušíme si práci s grafickými programy, budeme pracovat na grafických tabletech, a hlavně se naučíme na svět nahlížet z hlediska designu.

Kapacita 12 osob. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Úterý od 24.10.2023 18.30—20.00
Michal Špitálský
Dospělí / široká veřejnost
Délka—90 min / 120 Kč / Vstupné
Tvořivá herna grafiky

Chcete seznámit své děti s grafikou už v útlém věku? No jasně, že to jde. Vítejte v dílně grafiky s Annou! Co to je grafický design, kde se s ním setkáme a k čemu nám slouží? Jaké jsou grafické techniky? Společně s dětmi si vyzkoušíme vlastní ilustrace nebo například plakát.

Kapacita 12 dětí. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Středa 14.30—16.00
Anna Zapletalová
Věk 5—12 let
Délka—90 min / 80 Kč / Vstupné
Základy 3D tisku pro dospělé

3D tisk frčí a stal se součástí dnešního světa. Čím dál častěji se objevuje ve výrobních firmách jako dobrý pomocník při údržbě a ve zhotovování náhradních dílů, kdy je třeba rychle reagovat na poruchy výrobních linek. Operátor údržby dostane zprávu z výroby a spustí 3D tisk daného náhradního dílu. Díl je tak vyrobený v rámci hodin přímo ve firmě. Krátí se tak čas údržby a šetří se náklady.

Co se ve SFÉŘE v rámci kurzu pro dospělé s lektorem Petrem naučíme?

  • Seznámíme se s technologií 3D tisku zpracovávající plastové struny - filamenty;
  • Naučíme se používat software pro přípravu dat k 3D tisku;
  • Neobejdeme se přitom bez aplikování znalostí z matematiky, fyziky a chemie přímo na reálném případě 3D tisku;
  • Naučíme se spustit 3D tisk a provést základní údržbu 3D tiskárny;
  • Utužíme si manuální zručnost.

Kapacita: 12 lidí. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Pátek 18.00—20.00
Petr Resl
Dospělí / široká veřejnost
Délka—120 min / 120 Kč / Vstupné
Grafická dílna pro děti a mladistvé se speciálními vzdělávacími potřebami

Komunikovat se dá verbálně, ale i vizuálně! Děti a studenti u nás zažijí radost, protože jim pod rukama vznikne něco zajímavého! SFÉRA a její lektoři nabízejí prostředí pro rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V grafické dílně pod vedením specializované lektorky Anny si vyzkouší grafické techniky a vytvoří si svůj „otisk“. Při práci dochází k uvolnění napětí, zlepšení kognitivních schopností a jemné motoriky.

Kapacita 8 dětí. Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Čtvrtek 16.30—18.00
Anna Zapletalová
Věk 8—18 let
Délka—90 min / 80 Kč / 120 Kč / Vstupné
Otevřená dílna tvůrčí grafiky

Přijďte si vyzkoušet a zažít grafiku ve Sféře. Stačí, že si tykáte s Adobe Creative Cloud a s ostatním vám u nás poradí lektor. 

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

 

Středa 16.30—18.00
Anna Zapletalová
Věk 13—99 let
Délka—90 min / 120 Kč / Vstupné
Otevřená dílna tvůrčí grafiky

Přijďte do SFÉRY a pracujte na vlastních projektech a nápadech během našich otevřených dílen grafiky! Naši lektoři vám pomohou s realizací vašeho nápadu. Nemáte vlastní projekt? Přijďte se zatím jen inspirovat a postupně přiučit. Vyzkoušíme si práci s grafickými programy, budeme pracovat na grafických tabletech, a hlavně se naučíme na svět nahlížet z hlediska designu. V otevřené tvůrčí dílně grafiky se vám bude věnovat lektor Michal.

Do konce ledna 2024 možnost přijít ochutnat kroužek prostřednictvím jednorázových vstupů. 

Od února 2024 začátek nového kurzu. 

Rezervace

Pátek 14.30—17.30
Michal Špitálský
Věk 15—99 let
Délka—2 x 90 min / 120 Kč vstupné/ 1 lekce
Textil
Patchwork

Víte, že existuje nepřeberné množství patchworkových technik? Mezi ně patří například four patch, letící husy, opilcova stezka, drážďanské talíře, anetky a další. V našem základním kurzu patchworku s lektorkou Irenou se jich naučíme 8 a seznámíme se nejen s historií patchworku, výběrem a přípravou látek, ale i s prací s řezákem, pravítkem a podložkou. Šít budeme na stroji i v ruce. Začneme od jednoduchého bloku a rovného šití a postupně přidáme i obloučky a složitější vzory. Vyzkoušíme si šití pomocí šablon, ale i rychlé postupy nebo třeba aplikace. Vznikne tak 8 bloků, ze kterých vytvoříme quilt.  Dále si ušijeme polštář, prostírku a další výrobky.

Ukážeme si, jak všívat zip nebo jak pracovat s výplněmi a výztuhami, a to vše ve 14 lekcích po 3 hodinách, od října do ledna, vždy ve středu od 17 do 20 hodin.

Kapacita: 8 osob. 

Středa 17.00—20.00
Irena Adamová
Dospělí / široká veřejnost
Délka—180 min / 5200 Kč / Pololetí
Ochutnávka dílny textilu

Přejete si, aby vaše děti rozvíjely jemnou motoriku, trpělivost a řemeslnou zručnost? Chcete se sami naučit ušít si vlastní tričko, nebo kabelku? Přijďte se na vlastní oči seznámit s nabídkou všeho, co pestrý svět textilu v naší dílně nabízí. Každé úterý odpoledne vás jedna z našich lektorek provede dílnou, seznámí s náplní kroužků a možná vás nechá i něco malého vyzkoušet a vyrobit. 

Rezervace

 

Úterý 16.30—18.30
Žaneta Doskočilová
Dospělí/široká veřejnost
Délka—120 min / 240 Kč / vstupné