Kalendář událostí

Rozvrh akcí duben 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Chemie Bublinování 3. - 6. třída ZŠ

Termín
2024-04-22 08:3010:00
Lektor
Josef Velebný
Učebna
Chemie, 5.poschodí, dveře č. 5.06
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
3. - 6. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Pojďte s námi zažít experimenty! Vyrobíme si sloní zubní pastu, tančící bubliny nebo sopku chrlící lávu! V programu „Bublinování“ se společně seznámíme s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život.

Předpoklad: základní představy, co je to kyslík, k čemu jej potřebujeme. Co je oxid uhličitý, kdy vzniká. K čemu je důležitý vodík. Co tvoří vodu, proč je pro nás životně důležitá. Co je to fotosyntéza.

Cíle: Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život. Pomocí jednoduchých pokusů si ověří jejich přítomnost. Děti se prvně seznámí s malým dílkem chemie, vlastníma rukama si zkusí jednoduchý efektní pokus.

Návaznost na program: Program rozšiřuje znalosti z přírodovědy a předmětu Člověk a svět práce. Koloběh prvků a vody v přírodě, fotosyntéza, dýchání člověka, ekologie (ochrana přírody, planety).

Přírodopis Svět dinosaurů aneb Strategie přežití

Termín
2024-04-22 08:3012:00
Lektor
Hana Krauseová
Učebna
Kov, 4.poschodí, dveře č. 4.06
Kapacita
30 dětí
Doporučeno
1. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Jak vypadala krajina v éře dinosaurů, a jak se jim v ní žilo? V našem komponovaném dvouapůlhodinovém dopoledním programu pro celou třídu, připraveném ve spolupráci učebny biologie, grafiky a textilu, se věnujeme vytváření prvních představ o evoluci a biologii adaptace. Rozvíjíme kreativní učení, teamovou spolupráci, fantazii, rukodělnou zručnost a jemnou motoriku. Využíváme nejen moderní technologie, ale také vracíme děti k práci s texturami a přírodními materiály.

Budeme pracovat s fosiliemi, mikroskopy, a ke svému zkoumání použijeme také provázek a vaječné skořápky. Naši vědeckou laboratoř následně proměníme v kreativní studio a vytvoříme stylizovanou druhohorní krajinu. Připravíme si tak autentickou scénu pro nástup hlavních aktérů, dinosaurů. Ty vyrobíme z textilních materiálů a do své tvorby promítneme poznatky o jejich anatomii i struktuře. Celou závěrečnou scénu digitálně nasnímáme, a kromě originálního záznamu si ze Sféry odneseme i vlastnoručně vyrobené artefakty. 

Projekt „SFÉRA učí kreativně“ byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR. 

 
 

Návaznost na programČlověk a jeho svět, Člověk a příroda.

Doba trvání programu: 8.30 - 10.00, přestávka, 10.30 - 12.00

Fyzika Roboti ve Sféře

Termín
2024-04-22 08:3010:00
Lektor
Radek Otradovský
Učebna
Fyzika/Robotika, 5.poschodí, dveře č. 5.11
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: "Roboti ve Sféře I" nabízí studentům od 6. třídy ZŠ možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také raktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Předpoklady: 

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.

Cíle: Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik; Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory; Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci; Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování; Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Návaznost na program: 

 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika 
 • Vzdělávací obor: Informatika 
 • Tematický celek: Programování
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování 
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

Přírodopis Dinosauři, dávní obyvatelé Zeměkoule

Termín
2024-04-22 08:3010:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
1. - 5. třída ZŠ, přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Vydejme se do druhohorního světa plného prapodivných tvorů. Společně budeme objevovat, jak tito tvorové vypadali a jak žili, čím se živili a jak se rozmnožovali. Vyzkoušíme si chůzi v dinosauřích stopách a zjistíme, zda se s některými dinosaury můžeme potkat i dnes. Společně vytvoříme dinosauří hnízdo a zjistíme, jakými byli rodiči.

Cíle: Žák dokáže pojmenovat období výskytu dinosaurů a dokáže ho zařadit do historie Země, zná rozdíl mezi paleontologií a archeologií, dokáže rozlišovat základní druhy dinosaurů, ví, kdo jsou nástupci dinosaurů.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost. Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

Sférické hřiště Výprava za duhou

Termín
2024-04-22 09:0010:15
Lektor
Karolina Kuhnová
Učebna
Sférické hřiště, 5..poschodí, dveře č. 5.01
Kapacita
25 dětí
Doporučeno
MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd. V řízené části se zaměříme na přírodu a budeme hledat odpověď na otázku: "Kde se berou barvy v duze?"

Co nás čeká? Hledání pokladu, zážitková hra, optické klamy. Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence 

Cíle: Žák soustředěně pozoruje, zkoumá a experimentuje. Žák pochopí vznik duhy.

 

Sférické hřiště Malý princ - MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Termín
2024-04-22 09:0010:15
Lektor
Tomáš Vencl
Učebna
Věda na kouli, 4..poschodí, dveře č. 4.01
Kapacita
25 dětí
Doporučeno
MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Malý princ se ztratil ve vesmírné galaxii. Víte, jak to vypadá v Mrklandii, Mňamlandii, Čichlandii, Doteklandii a Sonolandii? Společně se tam podíváme a pomůžeme Malému princi vrátit se zpět na jeho planetu. kde na něho čeká jeho růže. Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd. V řízené části se zaměříme na lidské tělo a smyslové vnímání. Co nás čeká? Cestování po smyslových planetách, ochutnávání, rozpoznávání zvuků a vůní, slalom v "opileckých brýlích" a společné kreslení planety, "kde vidíme srdcem". Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli". Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence 

 Cíle: Žák soustředěně pozoruje, zkoumá a experimentuje. Žák se seznámí s pěti smysly lidského těla.

Chemie Bublinování 3. - 6. třída ZŠ

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Josef Velebný
Učebna
Chemie, 5.poschodí, dveře č. 5.06
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
3. - 6. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Pojďte s námi zažít experimenty! Vyrobíme si sloní zubní pastu, tančící bubliny nebo sopku chrlící lávu! V programu „Bublinování“ se společně seznámíme s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život.

Předpoklad: základní představy, co je to kyslík, k čemu jej potřebujeme. Co je oxid uhličitý, kdy vzniká. K čemu je důležitý vodík. Co tvoří vodu, proč je pro nás životně důležitá. Co je to fotosyntéza.

Cíle: Žáci se seznamují s nejvýznamnějšími plynnými prvky a jejich sloučeninami, které se vyskytují na Zemi a jsou elementární pro život. Pomocí jednoduchých pokusů si ověří jejich přítomnost. Děti se prvně seznámí s malým dílkem chemie, vlastníma rukama si zkusí jednoduchý efektní pokus.

Návaznost na program: Program rozšiřuje znalosti z přírodovědy a předmětu Člověk a svět práce. Koloběh prvků a vody v přírodě, fotosyntéza, dýchání člověka, ekologie (ochrana přírody, planety).

Dřevo Není tužka jako tužka

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
3. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu, ze kterého vznikala tuha. Zkrátka prozkoumáme tužku do detailů ze všech stran. Následně jí použijeme, abychom obkreslily materiál a budeme obrábět do té doby, než nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Cíle

 • Cílem programu je seznámit studenty s výrobou tužky - od surového materiálu až po finální naostření;
 • Žáci si vyrobí vlastní stojánek na tužky, který bude sám o osobě vypadat jako velká tužka;
 • Žáci se naučí pracovat se svěrkami, pilkou ocaskou, rašplemi, pilníky a brusnými papíry. Při tvoření zjistí, jak se používá stojanová vrtačka a dovedou s ní manipulovat tak, aby si správně vyvrtali všechny otvory ve stojáncích;
 • Program žáky poučí o historii tužky, jejím zpracování a ukáže jim, jak pracovat s materiálem tak, aby si dokázali sami vytvořit svůj originální stojánek na tužky;
 • Program bude žákům představován pomocí prezentace a ukázkových videí, ale také přímou ukázkou práce s nářadím. Na závěr si žáci odnáší, svůj vlastnoručně vyrobený stojánek na tužky.

Návaznost na program: Na tento program je možné navázat, ve výtvarné výchově, kresbou na papír s ukázkou stínování pomocí úhlů a grafitu. Případně v hodinách chemie a pokusy s grafitem.

Sférické hřiště Výprava za duhou

Termín
2024-04-22 10:3011:45
Lektor
Karolina Kuhnová
Učebna
Sférické hřiště, 5..poschodí, dveře č. 5.01
Kapacita
25 dětí
Doporučeno
MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd. V řízené části se zaměříme na přírodu a budeme hledat odpověď na otázku: "Kde se berou barvy v duze?"

Co nás čeká? Hledání pokladu, zážitková hra, optické klamy. Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli".

Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence 

Cíle: Žák soustředěně pozoruje, zkoumá a experimentuje. Žák pochopí vznik duhy.

 

Fyzika Roboti ve Sféře

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Radek Otradovský
Učebna
Fyzika/Robotika, 5.poschodí, dveře č. 5.11
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: "Roboti ve Sféře I" nabízí studentům od 6. třídy ZŠ možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také raktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Předpoklady: 

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.

Cíle: Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik; Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory; Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci; Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování; Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Návaznost na program: 

 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika 
 • Vzdělávací obor: Informatika 
 • Tematický celek: Programování
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování 
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

Dřevo Hrací kostky

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
1. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: “Kde je kostka?” Padá vám hrací kostka při deskových hrách často pod stůl? Není potřeba si zoufat. Vzdělávací program "Hrací kostka" je navržen tak, aby umožnil účastníkům rozvíjet své dovednosti v práci se dřevem a objevovat tak krásu a radost z této činnosti. Bez ohledu na vaši úroveň zkušeností vás program podpoří v cestě k tvorbě vlastních dřevěných výrobků.

Cíle: Program žáky seznamuje s používaným materiálem, historií a podobou hracích kostek. Naučí je lepšímu prostorovému vnímání. Jedná se o výrobu hrací kostky, která se bude utvářet z obyčejného kusu dřeva, ze kterého si žáci postupně vyřezají krychli a utvoří svojí hrací kostku. Žáci se naučí pracovat s pilou ocaskou, pilníky, brusným papírem a vypalovačkou. Získají lepší manuální zručnost, konkrétně budeme: řezat, pilovat, brousit a vypalovat vzory do dřeva. Závěrem si vyzkoušíme, jaké nám na kostce padají čísla.

Návaznost na program: Historie ručních nástrojů, používaných již od pravěku.

Dřevo Poličky a police

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Což si tak “na vlastní ruce” vyzkoušet  práci se dřevem a dozvědět se více o tomto tradičním řemesle? No jasně, u nás ve sférické dílně dřeva budete mít možnost se ponořit do světa dřeva, učit se základní řemeslné dovednosti a vytvořit si vlastní dřevěné projekty.

Cíle: 

 • Během programu seznámíme žáky o výrobě poličky či police, z masivního materiálu. Poučíme je o druzích, využití a historii polic v nábytkářství. Během výuky získají znalosti o tom, jak jsou police upevněné ke zdi a dovedou vysvětlit, jak se upevní jimi vyrobené police;
 • Žáci se naučí kompletně opracovávat materiál a dokážou spojit několik dílů k sobě za pomocí vrutů. Získají nové znalosti o využívaných materiálech. Konkrétně se naučí tyto dovednosti: pilovat pilníky, brousit brusnými papíry, vrtat na stojanové vrtačce a za pomocí aku vrtačky, ale také šroubovat vruty za pomocí šroubováků;
 • Žákům bude program představen krátkou prezentací, kde si povíme o celém procesu výroby poliček, její historii a různé škále využití. Program rozšíří obzory o nábytkářské výrobě a různých druzích materiálu. Napomůže k jejích zručnosti pro šroubování vrutů a připevňování bajonetového závěsu. Po absolvování hodiny si žáci odnáší své vyrobené poličky.

Návaznost na program: Návaznost v dějinách, skříně, sekretáře a kredence využívané v historii, ale i v současnosti. Mechanické namáhání (polic) ve fyzice.

Sférické hřiště Atlas mraků

Termín
2024-04-22 10:3011:45
Lektor
Karolina Kuhnová
Učebna
Sférické hřiště, 5..poschodí, dveře č. 5.01
Kapacita
25 dětí
Doporučeno
MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a zjistíme, jaký je jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme i interaktivní hry. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Cíle: Děti rozeznají různé druhy mraků a dovedou pojmenovat roli mraků v přírodě.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: mraky, velký koloběh vody, Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Přírodopis Dinosauři, dávní obyvatelé Zeměkoule

Termín
2024-04-22 10:3012:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
1. - 5. třída ZŠ, přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Vydejme se do druhohorního světa plného prapodivných tvorů. Společně budeme objevovat, jak tito tvorové vypadali a jak žili, čím se živili a jak se rozmnožovali. Vyzkoušíme si chůzi v dinosauřích stopách a zjistíme, zda se s některými dinosaury můžeme potkat i dnes. Společně vytvoříme dinosauří hnízdo a zjistíme, jakými byli rodiči.

Cíle: Žák dokáže pojmenovat období výskytu dinosaurů a dokáže ho zařadit do historie Země, zná rozdíl mezi paleontologií a archeologií, dokáže rozlišovat základní druhy dinosaurů, ví, kdo jsou nástupci dinosaurů.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost. Klíčová slova: dinosauři, paleontologie, druhohory.

Sférické hřiště Malý princ - MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Termín
2024-04-22 10:3011:45
Lektor
Karolina Kuhnová
Učebna
Sférické hřiště, 5..poschodí, dveře č. 5.01
Kapacita
25 dětí
Doporučeno
MŠ + 1. a 2. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Malý princ se ztratil ve vesmírné galaxii. Víte, jak to vypadá v Mrklandii, Mňamlandii, Čichlandii, Doteklandii a Sonolandii? Společně se tam podíváme a pomůžeme Malému princi vrátit se zpět na jeho planetu. kde na něho čeká jeho růže. Program se odehrává v prostředí "Vědeckého hřiště", kde mohou děti individuálně experimentovat, zkoumat a objevovat. Zábavným způsobem se seznámí např. s kladkou, hydraulikou, elektromagnetem, mísením kapalin, atd. V řízené části se zaměříme na lidské tělo a smyslové vnímání. Co nás čeká? Cestování po smyslových planetách, ochutnávání, rozpoznávání zvuků a vůní, slalom v "opileckých brýlích" a společné kreslení planety, "kde vidíme srdcem". Program vyvrcholí cestou do vesmíru v našem zcela jedinečném "kině na kouli". Program rozvíjí: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence 

 Cíle: Žák soustředěně pozoruje, zkoumá a experimentuje. Žák se seznámí s pěti smysly lidského těla.

Přírodopis Na křídlech ptáků - 1. - 9. třída ZŠ

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
1. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Jaké by bylo mít křídla a vznášet se vysoko nad zemským povrchem? Napadlo vás, co ptáci potřebují k létání? Proč nelétá člověk? Společně odhalíme tajemství létání ptáků. Vlastnosti a strukturu peří prozkoumáme při pokusech a pod mikroskopem. Nakonec se naučíme rozeznávat běžné druhy ptáků podle hlasu. Program vyvrcholí v našem zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli.

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Cíle: Žáci dokáží na základě vlastního pozorování popsat stavbu ptačího peří a vyjmenovat důvody, proč ptáci létají.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: křídla, peří, létání, Polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli

Grafika Concept art a ilustrace

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Anna Zapletalová
Učebna
Grafika, 4.poschodí, dveře č. 4.13
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
1. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Concept art je základní stavební kámen kreativního průmyslu - skrze něj si filmaři a vývojáři videoher předávají myšlenky, ať už se jedná o tvorbu kostýmu, nebo vizualizaci celého světa. Během lekce se dozvíš jak concept art vzniká, jakými triky si můžeme usnadnit jeho tvorbu a vyzkoušíš si kreslení na špičkových grafických tabletech. A zjistíš, že concept artist může být opravdu kdokoliv.

Cíle:

 • Rozšíření znalostí o grafickém designu
 • Rozvoj talentu
 • Rozvoj tvůrčího myšlení a svobody
 • Nácvik sociálních dovedností
 • Nácvik komunikačních dovedností
 • Rozvoj jemné motoriky

Návaznost na program: Informatika, prezentace projektů, zpracování zápisů ve škole, vyjádření myšlenek ve skice, vizuální doprovod v textu, vyjádření myšlenky pomocí kresby, obrazové zápisy.

Fyzika Roboti ve Sféře

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Radek Otradovský
Učebna
Fyzika/Robotika, 5.poschodí, dveře č. 5.11
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: "Roboti ve Sféře I" nabízí studentům od 6. třídy ZŠ možnost získat základy programování v prostředí ROBO Pro Coding od FisherTechnik. Kurz zahrnuje teoretickou část s výkladem konceptu práce s TXT Controller a senzory. Nabízí také raktickou část, kde studenti pracují s vizuálním programováním pro LED kontrolky, motory a ultrazvukovými senzory. Výuka se odehrává v laboratorním prostředí a je součástí vzdělávacího oboru Informatika s důrazem na technické vzdělávání. Kurz má omezenou kapacitu na 15 míst a probíhá v několika fázích, včetně motivace k seberozvoji a zpětné vazby.

Předpoklady: 

 • Základní znalost a orientace práce s PC (dle RVP MŠMT);
 • Zkušenost se stavebnicemi LEGO, Merkur, Fischertechnik aj. výhodou;
 • Komunikativnost, vlastní formulace myšlenek a vyjadřování v souvislém ústním projevu;
 • Kooperace, dodržování pokynů lektora a zásad bezpečnosti při práci s elektrotechnikou.

Cíle: Studenti si osvojí základy programování v prostředí pro vizuální programování v aplikaci ROBO Pro Coding od FisherTechnik; Porozumění konceptu práce s jednotkou TXT Controller a základními senzory; Získají znalosti pro práci a orientaci ve zjednodušené technické dokumentaci; Osvojí si schopnost vytvořit jednoduchý program s využitím vizuálního programování; Testování funkčnosti vytvořených programů na reálném HW.

Návaznost na program: 

 • Forma: Laboratorní práce (badatelská činnost)
 • Vzdělávací oblast: Člověk a technika 
 • Vzdělávací obor: Informatika 
 • Tematický celek: Programování
 • Průřezové téma: Technické vzdělávání – programování 
 • Mezipředmětové vztahy: Výchova k technickému vzdělávání – informatika a programování.

Dřevo Není tužka jako tužka

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
3. - 9. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Pastelky a tužky denně používáme, ale známe je doopravdy? V dřevodílně půjdeme za poznáním výroby psací tužky či pastelky, dostaneme se k její historii a materiálu, ze kterého vznikala tuha. Zkrátka prozkoumáme tužku do detailů ze všech stran. Následně jí použijeme, abychom obkreslily materiál a budeme obrábět do té doby, než nám pod rukama vznikne stojánek na tužky.

Cíle

 • Cílem programu je seznámit studenty s výrobou tužky - od surového materiálu až po finální naostření;
 • Žáci si vyrobí vlastní stojánek na tužky, který bude sám o osobě vypadat jako velká tužka;
 • Žáci se naučí pracovat se svěrkami, pilkou ocaskou, rašplemi, pilníky a brusnými papíry. Při tvoření zjistí, jak se používá stojanová vrtačka a dovedou s ní manipulovat tak, aby si správně vyvrtali všechny otvory ve stojáncích;
 • Program žáky poučí o historii tužky, jejím zpracování a ukáže jim, jak pracovat s materiálem tak, aby si dokázali sami vytvořit svůj originální stojánek na tužky;
 • Program bude žákům představován pomocí prezentace a ukázkových videí, ale také přímou ukázkou práce s nářadím. Na závěr si žáci odnáší, svůj vlastnoručně vyrobený stojánek na tužky.

Návaznost na program: Na tento program je možné navázat, ve výtvarné výchově, kresbou na papír s ukázkou stínování pomocí úhlů a grafitu. Případně v hodinách chemie a pokusy s grafitem.

Dřevo Hrací kostky

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
1. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: “Kde je kostka?” Padá vám hrací kostka při deskových hrách často pod stůl? Není potřeba si zoufat. Vzdělávací program "Hrací kostka" je navržen tak, aby umožnil účastníkům rozvíjet své dovednosti v práci se dřevem a objevovat tak krásu a radost z této činnosti. Bez ohledu na vaši úroveň zkušeností vás program podpoří v cestě k tvorbě vlastních dřevěných výrobků.

Cíle: Program žáky seznamuje s používaným materiálem, historií a podobou hracích kostek. Naučí je lepšímu prostorovému vnímání. Jedná se o výrobu hrací kostky, která se bude utvářet z obyčejného kusu dřeva, ze kterého si žáci postupně vyřezají krychli a utvoří svojí hrací kostku. Žáci se naučí pracovat s pilou ocaskou, pilníky, brusným papírem a vypalovačkou. Získají lepší manuální zručnost, konkrétně budeme: řezat, pilovat, brousit a vypalovat vzory do dřeva. Závěrem si vyzkoušíme, jaké nám na kostce padají čísla.

Návaznost na program: Historie ručních nástrojů, používaných již od pravěku.

Dřevo Poličky a police

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Aneta Součková
Učebna
Dřevo, 4.poschodí, dveře č. 4.07
Kapacita
14 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Což si tak “na vlastní ruce” vyzkoušet  práci se dřevem a dozvědět se více o tomto tradičním řemesle? No jasně, u nás ve sférické dílně dřeva budete mít možnost se ponořit do světa dřeva, učit se základní řemeslné dovednosti a vytvořit si vlastní dřevěné projekty.

Cíle: 

 • Během programu seznámíme žáky o výrobě poličky či police, z masivního materiálu. Poučíme je o druzích, využití a historii polic v nábytkářství. Během výuky získají znalosti o tom, jak jsou police upevněné ke zdi a dovedou vysvětlit, jak se upevní jimi vyrobené police;
 • Žáci se naučí kompletně opracovávat materiál a dokážou spojit několik dílů k sobě za pomocí vrutů. Získají nové znalosti o využívaných materiálech. Konkrétně se naučí tyto dovednosti: pilovat pilníky, brousit brusnými papíry, vrtat na stojanové vrtačce a za pomocí aku vrtačky, ale také šroubovat vruty za pomocí šroubováků;
 • Žákům bude program představen krátkou prezentací, kde si povíme o celém procesu výroby poliček, její historii a různé škále využití. Program rozšíří obzory o nábytkářské výrobě a různých druzích materiálu. Napomůže k jejích zručnosti pro šroubování vrutů a připevňování bajonetového závěsu. Po absolvování hodiny si žáci odnáší své vyrobené poličky.

Návaznost na program: Návaznost v dějinách, skříně, sekretáře a kredence využívané v historii, ale i v současnosti. Mechanické namáhání (polic) ve fyzice.

Přírodopis Mořské proudy aneb s kachničkou kolem světa - 4. - 9. třída ZŠ, SŠ

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
4. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Název a popis: S koupacími kachničkami se dá zažít zábava, ale zároveň sehrály zásadní roli při objevování mořských proudů. Jaká síla dohnala tyto plastové hračky z Tichého oceánu do Japonska, Skotska, na Havaj nebo Aljašku? Za pomoci experimentů odhalíme zákonitosti v proudění mořské vody a zjistíme, zda tato neviditelná síla ovlivňuje i náš vnitrozemský stát. Odhalíme enviromentální důsledky změny a síly mořských proudů. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli/ Science on a Sphere. 

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné.

Cíle: Žák dokáže na základě vlastních experimentů popsat podmínky pro proudění mořských proudů povrchových i hlubinných. Dokáže vyjmenovat působení mořských proudů na globální počasí.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: mořské proudy, termohalinní výměník, klimatická změna, EVVO, polytechnické vzdělávání, Věda na kouli

Přírodopis Barvy přírody - expedice do Amazonie

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
6. - 9. třída ZŠ

Popis: Ponořte se s námi do tajů barevného světa živé i neživé přírody! Jako účastníci vědecké expedice do Amazonie budeme studovat rozličné exotické přírodniny, prozkoumáme podstatu barevnosti ptáků, hmyzu, rostlin i nerostů, objevíme, k čemu všemu zbarvení rostlinám a živočichům slouží, přijmeme šamanskou lektvarovou výzvu a podíváme se na svět očima jiných organismů.

Předpoklady: Znalost úplných základů optiky (např. co je lom a odraz světla, jak vzniká duha) je výhodou.

Cíle:

 • Žák na základě vlastního zkoumání a pozorování rozumí podstatě vzniku barvy v živé přírodě, chápe rozdíl mezi pigmentovým a strukturálním zbarvením a umí je na nejrůznějších přírodninách odlišit;
 • Zná některé základní rostlinné pigmenty, ví, kde jsou v rostlině uloženy, umí je odlišit pomocí jednoduchého analytického testu (změny pH);
 • Žák rozumí základní podstatě barevného vidění člověka i jiných organismů.

Návaznost na program: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Klíčová slova: barva, zbarvení, peří, chlorofyl, plastidy, spektrum, ptáci, hmyz, nerosty, rostliny, vidění.

Přírodopis Není mech jako mech

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
1. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

1. a 2. stupeň ZŠ

Popis: Program seznámí žáky s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Mají mechy v naši přírodě opravdu nezastupitelnou roli? Jaký jejich ekologický význam? Během programu zapojíme lupy i mikroskopy a za pomocí experimentů se seznámíme s vlastnostmi rašeliníku.

Polytechnické vzdělávání, EVVO

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence

Předpoklady: Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Cíle: Žáci umí rozeznat druhy mechů a pojmenují stavbu jejich těla. Za pomoci experimentů umí vyvodit klíčové poznatky o rašeliníku a znají ekologický význam mechů v naší přírodě.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém

 

Popis: Program seznámí studenty s druhy mechorostů, které se vyskytují v naší přírodě. Podrobně se seznámí se stavbou jejich těla. Mají mechy v naši přírodě opravdu nezastupitelnou roli? Jaký jejich ekologický význam? Během programu zapojíme lupy i mikroskopy a za pomocí experimentů se seznámíme s vlastnostmi rašeliníku.

Polytechnické vzdělávání, EVVO

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné

Kompetence k učení, řešení problému, komunikativní kompetence, sociální a personální kompetence, činnostní a občanské kompetence

Předpoklady: Zde nejsou žádné speciální požadavky.

Cíle: Studenti umí rozeznat a za pomoci klíče určit různé druhy mechů a pojmenují stavbu jejich těla. Za pomoci experimentů umí vyvodit klíčové poznatky o rašeliníku a znají ekologický význam mechů v naší přírodě.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: mech, stélka, rašeliník, ekosystém

Přírodopis Moje jedinečnost

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
8. - 9. třída ZŠ, SŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Moje jedinečnost zavede žáky do fascinujícího světa lidské variability, v němž budeme společně zkoumat vlastní jedinečné znaky, jako je struktura duhovky, morfologie tváře či nezaměnitelná osobní motorika ruky. Vyzkoušíme si, jak funguje identifikace ve světě biometrie, a ponoříme se i do světa variability smyslového vnímání.

Přírodopis Atlas mraků - 3. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Termín
2024-04-22 12:3014:00
Lektor
Markéta Sodomková
Učebna
Přírodopis, 5.poschodí, dveře č. 5.05
Kapacita
15 dětí
Doporučeno
3. - 5. třída ZŠ - přizpůsobuje se věku žáků

Popis: Během programu se děti seznámí s různými druhy mraků. Společným pokusem si ukážeme tvorbu mraků a zjistíme, jaký je jejich význam v přírodě. Do zkoumání zapojíme i interaktivní hry. Program vyvrcholí ve zcela jedinečném sále, kde bydlí Věda na kouli. Na závěr si každý účastník namaluje plakát s mraky z vaty.

Druhy činností – individuální, skupinové, hromadné

Cíle: Děti rozeznají různé druhy mraků a dovedou pojmenovat roli mraků v přírodě.

Návaznost na program: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a společnost

Klíčová slova: mraky, velký koloběh vody, polytechnické vzdělávání, EVVO, Věda na kouli.