Dílny a laboratoře

Připravte se na cestu vlastního zkoumání. Jsme tu proto, abychom vaši zvídavost propojili s konkrétními zkušenostmi a dali vám všechny potřebné nástroje k objevování a tvoření, bez ohledu na věk či vaše předchozí znalosti.

Dílny

Dílny jsou místem, kde máte možnost se naučit pracovat s materiály jako dřevo, kov, textil a grafika.

Ponořte se do světa kovů a jejich zpracování. Pod vedením zkušených lektorů se naučíte používat základní nářadí a pomůcky po práci s kovy. Začnete jednoduchými kovovými výrobky, jako jsou svícny, stojánky a další dekorace, avšak v průběhu kroužku si vyzkoušíte také tvorbu originálních kovových šperků. Naučíte se různé techniky práce s kovy od ohýbání, stříhání, řezání až po svinování. A spolu s novými dovednosti budete rozvíjet i svou manuální zručnost, trpělivost, jemnou motoriku a cit pro detail.

V dílně Dřeva budete zkoumat tajemství tohoto přírodního materiálu a spolu s naším lektorem se ponoříte do světa dřeva a jeho formování. Nejprve budete pracovat na jednoduchých dřevěných výrobcích, jako jsou vařečky, svícny, podložky a hračky. Naučíte se poznávat vlastnosti dřeva a používat základní nářadí pro jeho obrábění. Získáte dovednosti, které jsou k práci se dřevem nezbytné jako broušení, tmelení, moření, lakování, voskování, lazurování a barvení a vše si zkusíte na vzorcích i na svých vlastních výrobcích. Během kroužku si vyzkoušíte také tvorbu dřevěných hraček. Objevíte, jak skutečně fungují, a tím si rozšíříte nejen své dovednosti a manuální zručnost, ale také vlastní obzory.

Dílna dřeva

Dílna Grafiky je zázemím pro všechny, kteří chtějí propojit kreativitu s moderními výtvarnými technikami a digitálním uměním. Seznámíte se tu s tradičními i experimentálními grafickými technikami. V rámci kurzu proniknete do monotypu, tisku z koláže, hry s otisky, papírorytu a nahlédnete do pokročilejších technik, jako je linoryt či suchá jehla. Budete zkoumat základy fotografie a postupně se dostanete k pokročilým technikám focení i postprodukce. A v neposlední řadě získáte znalosti grafického designu, které vám pomohou například s vytvořením plakátů, loga nebo grafiky pro sociální sítě.

Dílna Grafika je také prostředím pro analogové a prostorové modelování. S počítačovou grafikou vytvoříte návrhy interiérů a exteriérů budov, a to včetně tisku na 3D tiskárně. Naučíte se vytvářet 3D modely, zjistíte, jaké programy jsou pro 3D tisk nejžádanější a budete umět bezpečně zacházet s 3D tiskárnou. V této učebně tvoří každý student sám a jeho pracovní stůl je vybavený počítačem AllInOne, 23,8", IPS multidotykový zobrazovačem s rozlišením FullHD společně s vestavěným horizontálním DLP projektorem a 3D tiskárnou.

V pestře vybavené dílně textilu se potkáte se zkušenými lektorkami, které rozšíří vaše dovednosti do netušených obzorů. I tradiční techniky, jako je šití, patchwork, batika, tkaní, nebo pletení mají totiž své inovativní trendy, vychytávky a novinky, které vás nadchnou.

Potřebujete poradit s výběrem vhodného materiálu pro svůj projekt? Přijďte se inspirovat naší materiálovou knihovnou se vzorky látek českých výrobců. Kromě moderního strojového parku, žehlicí techniky, nebo tkalcovských stavů zde najdete i unikátní střihový software s přímou projekcí na látku. Pod vedením odborníka si tak u nás rychle osvojíte novinky, které šetří čas a dělají z krejčoviny ještě větší zábavu.

Laboratoře

Laboratoře jsou ve Sféře centrem zkoumání a pochopení světa kolem nás. V našich laboratořích se stanete vědci, experimentátory a tvůrci. Ponoříte se do tajů přírody, rozluštíte chemické záhady, prozkoumáte fyzikální zákony a proniknete do digitálního světa informatiky a robotiky. A právě přírodopis, chemie, fyzika, informatika a robotika jsou obory, kterým se budeme pod vedením zkušených lektorů v laboratořích věnovat.

V přírodopisné laboratoři se vaše zvídavost spojí s vědeckým zkoumáním, a právě tady se naučíte rozpoznávat a chápat různé aspekty života na naší planetě. Získáte nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti pro práci s mikroskopem, laboratorním vybavením a rostlinnými klíči. Seznámíte se s různými technikami zkoumání a přípravy vzorků, ať už jde o rostlinné preparáty, biologické materiály, nebo zkameněliny.

Zkoumání přírody vás zavede i do minulosti, kde budete poznávat pravěké druhy rostlin a živočichů, které dokázaly přežít až do současnosti. Zároveň ale spolu s našimi lektory budete objevovat nové poznatky. A to z oblasti biologie, paleontologie, botaniky a zoologie. Připravte se na dobrodružství, které vás zavede do mikrosvěta buněk i ke globálním ekologickým souvislostem.

Sférická laboratoř chemie je exkluzivně vybavena! Vybavena jak pro účely spojené s kvalitní výukou chemie, tak i pro vedení kurzů s úzkým specifickým zaměřením. Pojďte s námi nahlédnout do světa chemiků, seznamte se s podstatou chemických experimentů a objevujte svět kolem nás i v nás. Budeme společně pozorovat, experimentovat a bádat. Prozkoumáme vlastnosti a chování hmoty, budeme hledat přírodní zákonitosti, popisovat je a vysvětlovat se zacílením na jejich praktické využití.

Naučíme vás orientovat se v laboratoři, vyzkoušíte si základní laboratorní techniky. Získáte dovednosti, které jsou nedílnou součástí běžného života a jsou naprosto stěžejní pro práce v pokročilých vědeckých disciplínách. Důraz budeme klást na preciznost a důslednost. Tyto kvality se vám pokusíme vštípit v tomto uchvacujícím a dech beroucím prostředí Sféry – místa, jež na vás dýchne svým industriálním charakterem. 

Laboratoř fyziky je místem, kde se setkáte s mechanikou, dynamikou, termodynamikou, elektřinou, optikou a magnetismem. Skrze experimenty a pokusy si osvojíte základní fyzikální principy a získáte tak hlubší pochopení toho, jak funguje svět kolem nás. Během kroužku budete mít možnost si vyrobit jednoduchá zařízení, která vám pomohou k porozumění běžných fyzikálních jevů, jako je optika nebo mechanika.

Kromě experimentů a praktických aktivit se budete moci zapojit také do seminářů zaměřených na aktuální témata, jakými jsou např. kvantová fyzika, alternativní pohony v automobilovém průmyslu, alternativní zdroje energie a jejich využití.

Moderní technologie, grafický design, programování a tvorba 3D modelů. Právě těmto dovednostem se budeme v rámci kroužku věnovat. Získáte všechny potřebné nástroje a znalosti k tvorbě vektorové a rastrové grafiky, upravování fotografií a videí a také k tvorbě poutavých animací. Pochopíte spojitosti mezi různými typy grafiky a naučíte se vizuálně vyjadřovat své nápady.

Dále se naučíte základům programování, a to skrze interaktivní prostředí programu Scratch a nenecháme vás zkrátka ani v 3D modelování a tisku. Další z oblastí, které se budeme věnovat, je robotika. S využitím výukových sad od Lego Education budete sestavovat a programovat různá zařízení a stanete se svědky toho, jak fyzické stroje reagují na váš vlastní kód. Užijete si kreativní proces vytváření a naučíte se převádět svoje vize v realitu.