Rada spolku

Na začátku vzniku Sféry stála Rada spolku Centrální polytechnické dílny. Její členové Sféře přejí vše nejlepší do jejího fungování, aby se stala místem sdílení, učení a vzájemné inspirace.

Členové spolku:

  • Jakub Rychtecký – náměstek primátora města Pardubic, předseda spolku
  • František Brendl - člen Rady města Pardubic, místopředseda spolku
  • Petr Němec - děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, člen spolku
  • Jan Nadrchal – primátor města Pardubic, Nadace pro rozvoj města Pardubic, člen spolku
  • Eva Malinová - ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje, člen spolku
  • Gisela Kostelecká –ředitelka ZŠ Staňkova 128, člen spolku s poradním hlasem

Centrální polytechnické dílny, z.s.
Pernštýnské náměstí 1
Pardubice, PSČ 530 02
IČO: 02058774