Sférické hřiště

Poznejte místo, které je navržené tak, aby sloužilo těm nejmenším.

Sférické hřiště je didaktický prostor, jehož cílem je rozvíjet znalosti, dovednosti a zručnost dětí ve věku 5 až 9 let. Prostřednictvím matematiky, logiky a IT technologií se tak tito malí badatelé stanou tvůrci svého vlastního evolučního příběhu.

Stejně jako příroda vytváří rovnováhu mezi druhy, i zde se děti učí najít rovnováhu mezi různými vědními obory. Mají možnost klást otázky a hledat odpovědi na své vlastní cestě k vědomostem. Učí se pozorovat, experimentovat, měřit a objevovat. A prostřednictvím nalezených odpovědí, dělat vlastní závěry a chápat souvislosti mezi životem, fungováním přírody a matematikou.

Rozvětvený strom poznání

Vzdělávací obory v oblasti Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis) jsou vzájemně propletené a nabízejí zážitek z učení skrze vlastní zkoumání. Děti poznávají vesmír, planetu Zemi, rovnováhu v přírodě i vzájemné vztahy mezi organismy i mezi člověkem a přírodou.

Také se seznamují s rozmanitostí a proměnlivostí živé i neživé přírody. Dovídají se, kde se bere elektrická energie a teplo, jak se využívají a proč je důležité s těmito energiemi neplýtvat. Dále se učí o zdraví a nemocích, o prevenci nebo o poskytování první pomoci. Získávají povědomí o mimořádných událostech a o  tom, jak si užít zážitek ze hry a zároveň byly v bezpečí.

Jak funguje Sférické hřiště?

Navštívíte-li Sférické hřiště o víkendu, setkáte se zde se speciálním lektorským programem. V lednu na Sférickém hřišti nejvíce pracovala Detektivní kancelář Kosí bratři, v únoru zde vládne Malý princ. Program je určen pro děti 5-9 let, doprovod rodičů je zdarma. Děti s rodiči tedy platí 80 Kč. 

Rezervace

Máme otevřeno rovněž v týdnu. Kromě škol a školek je zde i odpolední kroužek Atlas mraků s lekorem Tomášem Venclem, každou středu od 14.00, 15.00 a 16.00.

 

 

Sférické hřiště pro malé děti s didaktickými pomůckami pro vzdělávání