Konference

Konference Umělá inteligence a inovace ve vzdělávání 

Ve SFÉŔE jsme se stali průkopníky v inovativním vzdělávání, které využívá nejmodernější technologie umělé inteligence. Založili jsme AI EduLab @ Sféra ve spolupráci s nejlepšími odborníky v oblasti AI.

Přidejte se k nám na konferenci Umělá inteligence a inovace ve vzdělávání, kterou chystáme ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky. 

Akce se koná ve čtvrtek 18. dubna 2024 v areálu Automatických mlýnů. Pojďte s námi společně přemýšlet o smysluplném využití umělé inteligence ve vzdělávání, tématech budoucnosti i etické stránce AI. 

Národní pedagogický institut
Logo Evropské unie a Ministerstva školství ČR
Logo Prague AI
Logo Evropská komise
Logo AI dětem
Google for Education
Konference Kreativní potenciál AI ve výuce na ZŠ

Program

Čtvrtek 18. dubna 2024 9.30 - 16.00

Místo konání: Automatické mlýny: sál Gočárovy galerie

09.30 – 09.45 Jsme SFÉRA – David Koppitz & Daria Hvizdalova, Vzdělávací centrum SFÉRA, Jakub Rychtecký, Centrální polytechnické dílny, z.s.
09.45 – 10.30 GenAI aneb Jejdaškolstvígutntag – Nikos Basbas, Univerzita Tilburg 
10.30 – 11.00 AI není jen pro inženýry a ajťáky – Lukáš Kačena, prg.ai

11.00 –11.15 Coffee break 

11.15 – 11.45 AI v českých školách: Současný stav a budoucí výzvy – Ivana Böhmová, NPI    
11.45 – 12.15 Co vše mají EU a AI společného? – Jan Míča, Evropská komise
12.15 – 12.45  Odhalte kouzlo AI: Praktické tipy pro Google nástroje ve výuce - Josef Dašek, Google for Education & Radovan Jansa, Edugo

12.45–13.30 Oběd 

13.30 – 14.00 Metodické materiály pro výuku umělé inteligence v kontextech – Eva Nečasová, AI Dětem                                  
14.00 – 14.30 AI EduLab @ Sféra, Daria Hvížďalová, SFÉRA

Vzdělávací centrum SFÉRA  -  3 workshopy paralelně  

14.45 – 16.00 Praktická demonstrace práce s AI ve 4. třídě ZŠ. Workshop, Tomáš Kováč, ZŠ KLAS  
14.45 – 16.00 AI prakticky. Co všechno (ne)umí AI, Klára Karimaghai, SFÉRA 
14.45 – 16.00 Učení s AI v Google nástrojích: Zábava, individualizace a úspora času pro pedagogy - Josef Dašek, Google for Education & Radovan Jansa, Edugo

Občerstvení během dne zajištěno.  

KAPACITA naplněna. Přihlašování ukončeno.

 

Řečníci

Pojďte se s námi podívat, kdo vás celým dnem bude provázet.

 • David Koppitz

Anotace

SFÉRA je nová organizace neformálního a zájmového vzdělávání, situovaná do vznikající kreativní čtvrti Automatických mlýnů v Pardubicích. Ve Sféře víme, že není jisté, jaká budou naše povolání, a mnozí tápeme, pro koho nebo proč se učíme. Ale právě tato nejistota nás inspiruje, abychom se scházeli a společně hledali cestu k novým možnostem a objevům. Někdy se nám trochu roztočí hlava z rychlosti technologického rozvoje. Proto si všímáme, v čem moderní technologie mění způsob, jakým spolu žijeme, a učíme se je používat.

Bio

David se více než 20 let se věnuje rozvoji měst a regionů, má zkušenosti v oblasti strategického řízení a plánování a v podpoře místního ekonomického rozvoje. V minulosti působil jako výkonný ředitel Mezinárodního poradenského centra obcí (MEPCO), náměstek pro regionální rozvoj a cestovní ruch na Ministerstvu pro místní rozvoj a (spolu)tvůrce rozvojových a inovačních strategií a projektů v tuzemsku i v zahraničí. Ve vzdělávacím centru Sféra vede dnes již takřka 60členný tým nadšených a schopných lidí různých profesí. Otevírá dveře všem možným partnerům, školám i firmám. Každodenně pracuje na tom, aby Sféra byla inovativní, spolupracující, kreativní, autentickou a do jisté míry odvážnou organizací. Vysokoškolská studia David absolvoval na Southern Oregon University a později také VUT v Brně.

 

 • Jan Míča

Anotace

Evropská unie se intenzivně zabývá digitální transformací Evropy. Pod názvem Evropská digitální dekáda: digitální cíle pro rok 2030 se skrývají čtyři dimenze - dovednosti, digitální transformace podniků, zabezpečená a udržitelná digitální infrastruktura a digitalizace veřejných služeb. 

Bio

Jan Míča v současnosti době pracuje jako Digital Leader na Zastoupení Evropské komise v ČR. Předtím působil jako vedoucí Oddělení evropské digitální agendy na Úřadu vlády ČR v kabinetu místopředsedy vlády pro digitalizaci. Jan byl zapojen do českého předsednictví v Radě EU a věnuje se agendě Evropské unie. Je ambasadorem neziskové organizace česko.Digital a členem poradního sboru iniciativy Women4Cyber Czechia. Pochází z Pardubic a je absolventem Masarykovy univerzity.

 

 • Ivana Böhmová

Anotace

Příchod generativní umělé inteligence před pouhým rokem a půl způsobil v českých školách výbuch nových možností, otázek a výzev. V přednášce se podíváme na to, jak generativní AI ovlivňuje vzdělávání obecně, co říkají data o přístupu českých učitelů, jaké postoje zaujímají české školy a jak technologické trendy hodnotí sami studenti. Jaké výzvy z toho vyplývají pro český školní systém? Představíme základní doporučení a další způsoby, jakými Národní pedagogický institut podporuje školy v adaptaci na proměny spojené s technologií AI. Otevřeme také diskuzi o výzvách a rizicích a zcela jistě odhalíme otázky, které v souvislosti s generativní AI a jejím vlivem na školství zůstávají zatím nezodpovězené.    

Bio  

Ivana Böhmová pracuje pro Národní pedagogický institut ČR, kde má na starosti téma umělé inteligence ve vzdělávání. Je také lektorkou a metodičkou v oblasti rozvoje digitálních kompetencí. Kvalitní a moderní vzdělávání považuje za jednu z nejdůležitějších oblastí rozvoje celé společnosti, sama se snaží neustále vzdělávat. Dříve působila také jako učitelka a komunální politička. 

 

 • Nikos Basbas

Anotace

Nevědomý člověk je ten, který ani neví, že něco neví. Netuší, že by si měl klást otázky, natož aby věděl které. Člověk neznalý je naopak ten, který ví, na co se ptát, jen na své otázky ještě nezná odpovědi. Cílem školství je pomáhat lidem posouvat se od nevědomosti k pouhé neznalosti. O zbytek se postará ChatGPT.  Souhlasíte? Přijďte diskutovat o roli umělé inteligence ve vzdělávání, a hlavně o tom, jak tuto složitou, ale nesmírně zajímavou otázku uchopit. Součástí prezentace budou vhledy do přístupu k této problematice na Tilburg University, a obecně v Nizozemí. Přednáška proběhne v v češtině.  

Bio  

Nikos Basbas v současné době působí jako koordinátor Centra pro inovace a rozvoj výuky na Tilburg University v Nizozemí. Jeho vzdělání v oblasti učebních věd a technologií mu v průběhu jeho kariéry umožnilo zastávat různé pedagogické i nepedagogické funkce. Pracoval jako lektor, designér předmětů a vzdělávacích programů, projektový manažer a školitel lektorů. V poslední době figuruje v roli poradce představenstva Tilburg University v tématech umělé inteligence a flexibilního vzdělávání a je součástí několika evropských pracovních skupin a projektů zabývajících se těmito tématy. Pravidelně prezentuje na mezinárodních konferencích a píše blog o designu vysokého školství.  

 

 • Lukáš Kačena

Anotace

AI není jen pro inženýry a ajťáky. Na jejím překotném vývoji je čím dál jasněji vidět, že je to nástroj pro celou společnost. Čím víc lidí napříč obory se mu bude věnovat, tím lépe. Stejně jako jsme se všichni museli naučit pracovat s internetem, bude to tak podobně i s umělou inteligencí. Je dnes už využitelná ve všech oborech od zemědělství přes armádu, průmysl, sociální vědy až po zdravotnictví; ChatGPT může například pomáhat v psychoterapii nebo v sociální práci. Lukáš Kačena představí to nejdůležitější z oblasti umělé inteligence, a aktivity organizace prg.ai.

Bio  

Zkušený konzultant se specializací na veřejnou správu, zaměřený na strategické řízení a plánování, analýzy, výzkum, vývoj a inovační politiku. Od dubna 2022 v roli výkonného ředitele společnosti prg.ai, jejímž cílem je přeměnit Prahu ve významné evropské centrum umělé inteligence. 

 

 • Eva Nečasová

Anotace 

Hlavním cílem neziskové iniciativy AI dětem (umělá inteligence dětem) je vytvářet materiály, které základním školám usnadní zavést do svých osnov vzdělávání v oblasti umělé inteligence. Přednáška poskytne náhled na strategie a praktické kroky pro úspěšnou implementaci umělé inteligence ve vzdělávání.  

Bio  

Eva Nečasová (stojící za značkou designity) je aktivní tvůrkyně, která se věnuje různým oblastem od navrhování světelných objektů či šperků až po vývoj videoher, komiksů, ilustrací, fotografií a definování vizuální identity značky. Její vášní je propojování textilního řemesla s technologiemi v interaktivních instalacích. Nedávno založila iniciativu AI for Children, jejímž cílem je podpora využívání umělé inteligence ve výuce. Pravidelně pracuje s dětmi na základní škole - jejím oborem jsou technologie.  

 

 • Daria Hvížďalová

Anotace 

Naším dlouhodobým cílem v AI EduLab je vytvoření inovativního ekosystému nástrojů, které budou podporovat a zlepšovat vzdělávací programy. Tento proces zahrnuje vývoj nástrojů pro různé obory, které budou personalizovat vzdělávání a zvýší jeho účinnost. Zaměříme se rovněž na vývoj nástrojů, které budou specificky pomáhat studentům s rozptýlenou pozorností, neurodiversitou a ADHD, což umožní inkluzivní vzdělávání.  

Bio

Daria Hvizdalova vede AI EduLab ve SFÉŘE a zároveň zástava pozici Director of AI Skills and Learning ve škole programování 42 London. Je spoluzakladatelkou průmyslové softwarové firmy Mainware, a učí AI v byznys procesech na European School of Business and Management.

 

 • Tomáš Kováč

Anotace

Na praktický workshop budete potřebovat: Gemini (povolen v admin panelu) nebo Chat gpt (stačí free verze - takže se registrovat) nebo BING AI (účet Microsoft), Jakýkoliv prohlížeč internetu, Image generator (placený CHAT GPT nebo BING AI (účet Microsoft pro přihlášení - FREE) nebo jakýkoli jiný.  

Bio  

Tomáš Kováč je pedagogem a mentorem s více než desetiletou zkušeností. Zaměřuje se na inovativní přístupy ve vzdělávání, s důrazem na rozvoj kritického myšlení, tvůrčí řešení problémů a digitální gramotnosti. Je certifikovaným lektorem Apple Professional Development (APD), který se zaměřuje na využití iPadů ve školství. V roce 2023 začal učit své žáky ze 4. třídy školy KLAS (Pardubice) základy umělé inteligence, aby jim poskytl náskok v oblasti, která bude (podle něj) v blízké budoucnosti stále důležitější. Hledá nové způsoby, jak inspirovat své žáky a připravit je na budoucnost.  

 

 • Klára Karimaghai 

Anotace  

Naše workshopové setkání "AI prakticky: Co všechno (ne)umí umělá inteligence" umožní účastníkům poznat svět umělé inteligence z praktického hlediska. Během tohoto workshopu se dozvědí, jak AI funguje a jaké jsou její aktuální možnosti a omezení. Praktickými demonstracemi a cvičeními budou účastníci moci sami experimentovat s AI aplikacemi a zjistit, kde má AI své síly a kde narazí na limity. Tímto způsobem jim umožníme hlubší porozumění této technologie, která hraje stále významnější roli ve světě kolem nás.  

Bio

Klára Karimaghai je expertka v oblasti digitalizace se zaměřením na sektor veřejných služeb. Její vášeň pro rozvoj digitálních kompetencí ji vedla k založení inovativní vzdělávací platformy Letem eSvětem. Jako seniorní lektorka se věnuje IT analýze v neziskové organizaci Czechitas a zároveň řídí laboratoř zaměřenou na IT a virtuální realitu v pardubické SFÉŘE. Od roku 2018 se Klára intenzivně věnuje průzkumu možností aplikace umělé inteligence, přičemž její zásadní projekt zaměřený na potenciální využití AI v bezpečnostních složkách ve Velké Británii představoval klíčový milník v její kariéře.

 

 • Radovan Jansa

Anotace

Zažijte, jak umělá inteligence (AI) otevírá dveře k inovativní a efektivnější výuce s Google nástroji pro vzdělávání! Toto vystoupení je určeno pro pedagogy a ředitele základních škol, kteří se chtějí seznámit s praktickým využitím AI ve výuce. Na přednášku bude navazovat workshop.

Bio

Radovan pomáhá již více než 10 let českým a slovenským školám s používáním Google technologií. Založil také společnost Edugo Solutions, která je Google for Education partnerem, učí na první referenční škole Google ve Střední Evropě a je vášnivý cestovatel a propagátor chromebooků.

 

 • Josef Dašek

Anotace

Zažijte, jak umělá inteligence (AI) otevírá dveře k inovativní a efektivnější výuce s Google nástroji pro vzdělávání! Toto vystoupení je určeno pro pedagogy a ředitele základních škol, kteří se chtějí seznámit s praktickým využitím AI ve výuce. Na přednášku bude navazovat workshop.

Bio

Josef v současné době působí na pozici koordinátora Google for Education v České republice. V oblasti digitálního vzdělávání se však pohybuje již více, než 5 let. Předtím působil v Národním pedagogickém institutu České republiky na pozici tajemníka České národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa a je též spoluzakladatelem Internetového institutu. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze a je fanouškem anglického fotbalu.